Lynrask busjettprosess: Ferdig på noen få minutter!

by House of Control | 09.08.17 10:55

Det minste man kan forvente av et budsjett, er at kostnader som helt sikkert kommer i løpet av året får en plass i budsjettet. Realiteten er imidlertid at både private og offentlige virksomheter har utallige forpliktelser de ikke har oversikten over. Da blir budsjettprosessen både ressurskrevende og unøyaktig

La arbeidet med budsjettet handle om hvordan bedriften skal forbedre seg, og bruke minst mulig tid på å få oversikt over neste års forpliktelser.

Tiden som spares på å etterspørre kostnader i bedriftens ulike avdelinger, kan i stedet brukes til å gjøre en kvalitativ vurdering av om de ulike postene bør komme inn i neste års budsjett. Har bedriften behov for hver enkelt avtale? Kan noen kuttes? Bør andre poster økes for å tilpasse seg forventet eller ønsket aktivitetsøkning?

Forbedret budsjettprosess

House of Control tilbyr en løsning hvor både tidsbruk og tallkvalitet får fokus i riktig retning. Kunder opplever det som befriende å kunne hente ut et bilde av neste års utgående kontantstrøm oppdelt på måneder og avdelinger, og det med kun et par tastetrykk.

Verktøyet er optimalisert for aktiv forvaltning av avtaler og forpliktelser. Dette gir et godt overblikk og grunnlag for budsjettering av store deler av kostnadsbudsjettet.

Book en demo av Complete Control, så viser vi deg hvordan vi gjør budsjettprosessen lynrask!

Additional Reading