Den ultimate løsningen for IFRS 16

by House of Control | 11.12.17 11:09

Rask og nøyaktig rapportering av leie- og leasingkontrakter.

Er ditt selskap børsnotert eller fører regnskapet etter IFRS av andre grunner? Med IFRS 16 skal selskapets leie- og leasingavtaler inn i balansen på lik linje med vanlige eiendeler.

IFRS 16 - rapportering

Skal retten til å leie kontorlokalene være en eiendel i balansen? Skal reduksjoner i restverdien fremstilles som avskrivninger i resultatet? Og på den andre siden av balansen, skal framtidige leieforpliktelser på kontorer – og for den saks skyld leasing forpliktelser på skip, biler og fly – føres opp som gjeld?

For børsnoterte selskaper er svarene er ja, ja og ja – fra 1. januar 2019. Da trer IFRS 16 (International Financial Reporting Standards) i kraft, med den konsekvensen at leie-/ leasingavtaler i de fleste tilfeller blir regnskapsmessig likestilt med å eie bygg, maskiner, biler, skip, fly og andre større kapitalvarer.

IFRS 16 Rapportering

Vi har utviklet en løsning som raskt og nøyaktig løser de nye IFRS-kravene til rapportering av leie- og leasing-kontrakter. Løsningen kan brukes uavhengig av selskapets ERP-system.

Løsningen dekker alle relevante forhold, som for eksempel overgangsregler, notekrav, beregninger av bruksrett, leieforpliktelse og leiebetalinger.

På grunn av krav til å beregne størrelser bakover i tid, vil dere gjøre lurt i å komme i gang allerede nå.

Book en demo for å få vite mer om House of Controls løsning for IFRS rapportering!


Aktuelle saker om IFRS 16:

IFRS 16 – Omfattende implementering
– Det haster å komme i gang! – krav til rapportering også bakover i tid

House of Control har løsningen
– Løsningen gir rask og nøyaktig rapportering i henhold til de nye IFRS 16 kravene.

Definisjon og påvirkning IFRS 16
– IFRS 16 påvirker ikke bare regnskapsavdelingen og hvordan defineres en leieavtal

 

Subscribe Now

Additional Reading