Gjør outsourcing mer lønnsomt

by House of Control | 12.01.16 15:12

Bedrifter blir stadig mer fokusert på sin kjernevirksomhet og outsourcer resten. Eksplosiv vekst i B2B-markedet har gitt løpende avtaler som signeres høyt og lavt i bedriftene. Virkeligheten er svært ofte at bedriftene mangler den oversikten som eierne forventer. Den typiske situasjonen er automatisk fornyelse av flerårige avtaler som er inngått av tidligere ansatte. Ingen visste om avtalen, fordi ingen benyttet seg av den.

Baksiden av medaljen med outsourcing

De siste tjue årene har bedrifter fokusert sterkere på sin kjernekompetanse. Hver enkelt bedrift gjør det de kan best, resten av tjenestene kjøpes inn fra underleverandører. Nå leases datautstyr og produksjonsmidler, knapt noen eier byggene de benytter, og selv plantene på kontoret er ofte leid inn, inklusive oppfølging med vanning og stell. Baksiden av medaljen er en eksplosiv vekst i avtaler mellom bedrifter. Legg så til at det er slutt på de tider da kun et fåtall signerte avtaler på vegne av bedriften. Resultatet er et unødvendig og dyrt rot. Det er synd når gevinsten ved outsourcing forsvinner i manglende avtalekontroll.

«La meg understreke at vi på ingen måte er motstandere av underleverandører. Men vi er tilhengere av kontroll. Våre kunder opplever ikke bare besparelser, men også forbedret utnyttelse av mange gode avtaler og eiendeler som de har. Det blir litt som en kommandør på et krigsskip: Full slagkraft forutsetter at du vet hvilke våpen skipet har ombord.»

Lasse Sten, gründer og administrerende direktør i House of Control

Additional Reading