Derfor applauderer investorene når CFO bruker Complete Control

by House of Control | Oct 7, 2019 2:47:09 PM

Orden, oversikt og stålkontroll på kostnader og fremtidige forpliktelser. Dette er hard valuta for bedrifter som ønsker å bygge tillit hos investorer. Som oftest er det økonomidirektøren (CFO) som får hovedrollen når investorene skal overbevises om at bedriften er et attraktivt kjøpsobjekt. Til å hjelpe seg velger CFOer i hele Norden et norskutviklet verktøy.

– Det er som regel CFO som er beslutningstakeren når bedrifter tar i bruk Complete Control, sier CEO Lasse Sten i House of Control. Han er gründer og medeier i et selskap som er blitt en vekst-rakett ved å hjelpe private og offentlige virksomheter med å få kontroll over avtaler og forpliktelser.

– Det siste året har vi stadig oftere hørt at CFO ønsker å ta i bruk Complete Control som en del av forberedelsene når bedriften skal gjøre seg attraktiv for nye investorer. Noen ganger er det CEO som ber om at verktøyet tas i bruk, andre ganger kommer ønsket fra styremedlemmer og eksisterende eiere, forteller Sten.

Complete Control er en skybasert løsning som gir deg kontroll over avtaler, forpliktelser og eiendeler. House of Control har i mer enn ti år utviklet løsningen etter tilbakemeldinger fra kundene.

– Hva er det investorene liker så godt med Complete Control?

– Hittil har vi registrert i hvert fall sju årsaker til at investorene ønsker at bedriften tar i bruk løsningene våre.

Sten sier at disse årsakene er som følger:

1. Raskere og mer presis due diligence
Bedriftens fremtidige forpliktelser så vel som avtalefestede inntekter er helt sentrale størrelser når en investorer vurderer en bedrift. Med Complete Control kan slike tall hentes fram i løpet av minutter, og CFO vet at hun eller han kan stole på tallene.

2. Reflekterer fremragende kostnadskontroll
Brukere av Complete Control opplever rask ROI fordi de unngår å ha dobbelt opp av ulike leveranser og avtaler. Problemet med autofornyelser blir også raskt en saga blott. Begge deler kommuniserer god kostnadskontroll til investorer.

3. En bedrift som mestrer outsourcing og fokus på kjerneaktiviteter
Den sterke veksten i B2B-markedet er en funksjon av bedriftenes sterke fokus på egne kjerneområder. Når bedriften ikke kan være best-in-class, outsources aktiviteten til leverandører som kan tilby riktig ekspertise, kapasitet og service. Med Complete Control har bedriften full kontroll på alle leveransene.

4. Enklere budsjetteringsprosess
Når bedriftens fremtidige forpliktelser er kun noen tastetrykk unna, blir budsjettprosessen kortere samtidig som presisjonen i estimatene øker. Dette gjør at økonomiavdelingene jobber mer effektivt og frigjør tid til mer strategisk arbeid for CFO.

5. Mindre personavhengighet
En investor ser etter verdiskaping som er uavhengig av nøkkelpersoner – også på kostnadssiden. Når alle avtaler og forpliktelser blir registrert med varsling før utløpstiden, aktuelle beløp og kontaktperson, får bedriften en langt mer robust kostnadskontroll som ikke er betinget enkeltpersoners tilstedeværelse.

6. Enkelt å legge til moduler for finansiell leasing og IFRS 16
House of Control har utviklet to moduler for selskaper som må balanseføre leasing- og leieavtaler. Dette er moduler som gjør beregningene for CFO og samtidig som de holder orden på kontraktene på samme måte som Complete Control.

7. Digital signatur av viktige dokumenter
En ny funksjonalitet i Complete Control er digital signatur, som tilbys i samarbeid med Signicat. Dette har gjort at bruksområdet for verktøyet utvides til for eksempel å inkludere utsendelse, signatur og arkivering av styrereferater.

Hvor mange avtaler har dere egentlig?
Dette er kostnadene ved manglende kontroll
8 grunner til at regneark er dårlig egnet til avtalehåndtering
Sjekkliste når dere skal kjøpe verktøy for avtalehåndtering
31.000 brukere: 10 grunner til at de valgte House of Control
Dette avgjør ROI når dere bruker Complete Control

Subscribe Now

Additional Reading