CFO Dashboards - Gratis ebok

by House of Control | 29.01.22 18:09

Denne e-boken skal hjelpe deg til å få et mer samlet og helhetlig overblikk over data. Hensikten er at du kan få en mer helhetelig innsikt i bedriften og ta faktabasert besluninger.

Innhold

  • Data og dashboards - hvorfor er det så viktig?
  • Hva må et godt dashbord inneholde?
  • Hvilke fordeler kan dashboards gi din organisasjon?

Åpne ebok:  https://www.houseofcontrol.com/hubfs/eBook-CFO%20Dashbord.pdf

eBook-CFO dashboards-forsidebilde

 

 

Subscribe Now

Additional Reading