Digital Signatur

Digital signering av alle dokument – sikkert, enkelt og effektivt

- CFOens beste venn

Hvordan håndterer dere avtaler og signaturer i dag?

De siste årene har digitaliseringstakten økt raskt både i offentlig og privat sektor. I dag forventer både kunder og ansatte digitale og fleksible prosesser i håndteringen av dokumenter og avtaler. De fleste har ikke lenger tid til å vente dager eller uker på å få en signatur. Det skal være raskt, sømløst og trygt.

Hvordan signeres avtaler og dokumenter i din virksomhet? I mange organisasjoner kan prosessen først involvere flere ulike interne signaturer og godkjenninger, før man må skanne eller sende dokumenter via fysisk post eller e-post til neste person. Her er det store muligheter for å skape en mer sømløs og digital prosess for å unngå flaskehalser - eller at avtalen rett og slett blir sittende fast underveis. Å unngå unødvendige stopp i kontraktsprosessen kan bidra til økte inntekter samt betydelig mindre stress og frustrasjon internt.

Forretningsverdien av å digitalisere avtaler og signaturer kan variere for ulike organisasjoner, men felles for alle er tidsbesparelsen, samt sporbarheten og kontrollen over avtaleprosessen.

 

effektivisera

Derfor er digital signering raskere og sikrere og mer pålitelig

Trenden er klar; å signere avtaler med ett klikk tiltrekker seg både store og små bedrifter. Det kreves ikke lenger store volumer for at elektroniske avtaler og signaturer skal være en attraktiv løsning. Denne typen tjenester kan gjøre livet enklere for alle typer bedrifter og organisasjoner. Her er tre konkrete fordeler med digital avtalehåndtering:

  • Kontroll: Du samler alt på ett sted slik at ingenting risikerer å havne mellom stolene. Du administrerer alle dine avtaler i samme portal og har tilgang til dem når og hvor du trenger det.
  • Trygg og sikker: 100 % juridisk bindende avtale og høyere sikkerhet der identifikasjon skjer med BankID.
  • Sporbarhet: Evne til å spore alle avtaler, fra kundeåpning og hele veien til signering.

House of Control tilbyr digital signering av avtaler og dokumenter med Egreements løsning. I over 15 år har Egreement støttet kunder med effektivisering og digitalisering av avtaleprosessen.

Les mer om digital signering på www.egreement.com

 

 

Bruk digital signatur for alle typer avtaler og dokumenter

Behovet for digital signering finnes i alle slags virksomheter og det kan med fordel brukes til mange ulike typer avtaler og dokumenter. Hver måned skal det undertegnes kundeavtaler, hvert år skal det for eksempel underskrives styreprotokoll, årsmelding eller møteprotokoll. Kort sagt kan alle dokumenter som trenger signatur signeres digitalt.

Her er noen flere eksempler:

  • Kjøpsavtale
  • Leverandøravtale
  • Leieavtale
  • Lånesøknad
  • Leie
  • Arbeidsavtale
  • Bekreftelser av ulike slag

 

 

Hvordan og når kan dere begynne med digital signatur

skriv inn din kontaktinfo, så tar vi kontakt