Referanse Konkurransetilsynet

Complete Control bidrar også til at ansatte faktisk kjenner til avtalene, fordi alle ansatte har lesetilgang 

OM Alf Jarle Albertsen

Controller Alf Jarle Albertsen er tilsynets øverste ansvarlige for offentlige anskaffelser. Det er hans jobb å følge opp anskaffelsene gjennom avtaletiden. 

Om Konkurransetilsynet

Som enhver virksomhet – privat eller offentlig – er Konkurransetilsynet avhengig av ulike leveranser fra eksterne for å utføre samfunnsoppdraget og jobbe i retning av visjonen. Dette kan være alt fra husleie til datautstyr, fra bredbånd til reisebyrå – og mye mer.

 

 

«Kontraktene er fortsatt lagret på ett sted, men Complete Control gir oss direkte lenker til hver eneste kontrakt i saks- og arkiveringssystemet.»

Alf Jarle Albertsen

Bakgrunn

Som enhver virksomhet – privat eller offentlig – er Konkurransetilsynet avhengig av ulike leveranser fra eksterne for å utføre samfunnsoppdraget og jobbe i retning av visjonen. Dette kan være alt fra husleie til datautstyr, fra bredbånd til reisebyrå – og mye mer.

 

"Konkurransetilsynet har alle sine kontrakter lagret i et saks- og arkivsystem, slik vi er forpliktet til. Dette systemet har imidlertid ikke effektive funksjoner for oppfølging av kontraktene; enten når det gjelder tidsbruk eller med hensyn til å knytte kontraktene til personer."

Utfordringer

Alf brukte tidligere egne løsninger for å håndtere disse utfordringene – først og fremst en rekke tabeller laget i Excel.

 

"Det er riktig at oversikten var der, men i praksis var det veldig komplisert å følge opp og varsle både partene som har inngått avtalene og partene som bruker dem."

Forbedringer

"Kontraktene er fortsatt lagret på ett sted, men Complete Control gir oss direkte lenker til hver eneste kontrakt i saks- og arkivsystemet."

"Complete Control bidrar også til at våre ansatte faktisk kjenner til kontraktene, fordi alle ansatte har lesetilgang."

Prosessen

"Det var en positiv og profesjonell opplevelse å komme i gang med løsningen. Prosjekt-medarbeiderne fra House of Control gjorde det enkelt for å meg å legge inn eksisterende avtaler fra vårt system. Samtidig fulgte de meg opp tett, med den effekten at jeg tidlig så verdien dette tilfører meg i min rolle – og tilsynet generelt."

Digital-signering-nyhetsbrev

FÅ KONTROLL OVER KONTRAKTENE DINE

Se selv hvordan vår skybaserte kontraktsadministrasjonsprogramvare gir deg kontroll over kontrakter, eiendeler og forpliktelser.

Book en demo