Kundehistorier og caser

Les mer om hvordan våre kunder sparer tid, kutter kostnader, reduserer risiko og forbedrer økonomistyringen.

manpowerGroup

«Vi trodde vi hadde oversikt.  Men nå har vi registrert mer enn 900 avtaler i Complete Control, noe som er langt flere enn vi forventet. Vi har også fått på plass bedre prosesser. Avtalehåndtering er blitt en naturlig del av planleggingen innenfor innkjøp og salg.» 

Les mer

ManpowerGroup case study NO
Wenaas case study

Wenaas Workwear

Ca. 250 kontrakter med leveranser av fysiske produkter til globale kunder, verdt nærmere 1 milliard kroner, krever stødig og forutsigbar avtalehåndtering. Dette er en uvanlig historie om hvordan en innovativ salgsavdeling i Wenaas Workwear har tatt i bruk Complete Control for å sikre at komplekse leveranser skjer innenfor avtalte parametre. 


Les mer

CSAM Health Group

Til å hjelpe dyktig helsepersonell i Norden finner vi ofte digitale løsninger fra CSAM Health Group. Det kan være krevende å holde orden på faktureringen av et stort antall produkter til 500 kunder i 14 av CSAM’s datterselskaper. Siden mange av kundene bruker flere enn ett CSAM product, er det 700 kundeavtaler som skal følges opp og faktureres korrekt og til riktig tid. Slik løste CSAM den utfordringen.

Les mer

CSAM Health Group case study
Volda kommune kundehistorie

 

Volda kommune

Da Volda kommune ansatte juristen Andreas Kiperberg som sin første innkjøpssjef i 2022, ble prosessene rundt offentlige anskaffelser kraftig forbedret. Med et nytt verktøy for avtalehåndtering ble prosessene satt ut i praksis.

Les mer


Visma

Definerte prosesser og smarte verktøy gir dem full kontroll over leverandørene, og med 20 milliarder kroner i omsetning har Visma tyngde til å få de beste prisene. Les hvordan åtte personer i Vismas sentrale innkjøpsavdeling sparte 220 millioner på to år for konsernet.

Les mer
Visma - Slik har innkjøpsavdelingen spart Visma for 220 millioner kroner
Bykle kommune

 

Bykle kommune

I 2019 ble Karina Sloth ny kommunedirektør (rådmann) i Bykle. Med tung og revisjonsrettet økonomiutdannelse, samt fortid som leder for blant annet et regnskapsbyrå, ble kommunens ambisjoner innen internkontroll skrudd opp flere hakk. Hun ønsket seg blant annet full oversikt over alle avtaler som kommunen hadde forpliktet seg til.

Les mer

 

Vianor

Åpenhetsloven setter krav til at Vianor gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og via leverandørene. Det innebærer å kartlegge faktisk og potensiell negativ påvirkning som Vianor måtte ha for menneskerettigheter og arbeidsvilkår. 

Les mer

 

Vianor om åpenhetsloven
Armaturjonsson logo citat

Armaturjonsson

Rørlegger-leverandøren Armaturjonsson er en vekst-suksess. Med stadig større kompleksitet i bedriften, trengte de en løsning for å håndtere alle avtalene. 
Les mer

Istad AS

Kraftkonsernet Istad AS er en strategisk viktig virksomhet i Molderegionen. Kraftomsetning, kraftproduksjon, nettselskap og fiber for innbyggere i fire kommuner. God avtalehåndtering er simpelthen en del av oppdraget.

Les mer

Istad 1
moestue-forsidebilde-1

Moestue group

Skal du være blant Europas ledende importører av vin, øl og brennevin, må du ha talløse aktive avtaler med produsenter og kunder. Slik fikk Moestue Group AS full kontroll på avtalene i alle gruppens selskaper.

Les mer

åkerblå

«Vårt behov er å ha en god og ryddig oversikt, og et verktøy som gir oss raskt tilgang til våre avtaler/kontrakter, slik at vi har kontroll over selskapets forpliktelser.» Det sier Hill Jorunn Kåberg i Åkerblå, leder for innkjøp i et selskap med 22 lokasjoner langs hele norskekysten. Løsningen vi valgte gir stor verdi for selskapet.

Åkerblå_båt
Europris store

Europris

Slik håndterer Europris hele 350 IFRS 16-kontrakter. «Vi har fått en løsning som er enkel å bruke, som tar vekk personavhengighet og øker kontinuitet, og som sparer oss for mange dagers arbeid hvert år.»

Invent Sport

Invent Sport har nesten hundre butikker under merkevarene Sport Outlet og Sport Norge. Det betyr like mange husleieavtaler, alle sammen med sin egen betalingsplan og kontraktsfestede bestemmelser om husleieregulering i henhold til ulike prisindekser.

Les mer

Inventsport
umeaa2

Umeå kommune

«Etter hvert som offentlige myndigheter øker sitt arbeid med strategisk kontrakthåndtering, stilles det høyere krav til oppfølging og kontroll. Ved hjelp av House of Controls løsning Complete Control får vi et godt verktøy og bedre oversikt over våre avtaler. Umeå kommune kan dermed forbedre planlegging, oppfølging og kontroll av disse, noe som på sikt gir bedre virksomhet og lavere kostnader.» 

- Urban Helmersson, innkjøpssjef

Elkjøp Nordic

Nordic Franchise Director Eirik Jarl Nilssensier at han umulig kunne håndtert kompleksiteten, risikoen og ansvaret knyttet til alle franchiseavtalene uten en løsning som Complete Control. (English)

Les mer

elkjop
Digital-signering-nyhetsbrev

Konkurransetilsynet

Med Complete Control har Konkurransetilsynet gått bort fra manuell og tidkrevende oppfølging av avtaler. Automatiske varslinger gir bedre rutiner for offentlige anskaffelser, og medarbeiderne får større utbytte av avtalene som er inngått.

Les mer

Brandsdal

Mote- og kosmetikkonsernet Brandsdal Group er «hyperallergiske» mot avtaler med automatisk fornyelse. Nå gir løsningen Complete Control full trygghet for at ingen avtaler forlenges uten at det er planlagt – i et konsern med 800 millioner kroner i omsetning og 200 medarbeidere.

Les mer

Hvor-mange-avtaler-har-dere-egentlig

Lyst å se hvordan våre løsninger kan fungere for dere

Legg inn din kontaktinfo, så kontakter vi deg straks!