CFO'ens beste venn

Brukervennlig teknologi som bidrar til å kutte kostnader, spare tid, redusere risiko og forbedre compliance

- Brukes av mer enn 2.700 virksomheter i over 65 land

- En del av Visma, Europas ledende leverandør av programvare for næringslivet

DETTE er det vi gjør

Vi lager programvare for avtalehåndtering og IFRS 16-rapportering (Lease Accounting).

Våre SaaS-verktøy løser viktige, tidkrevende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver for CFO og økonomiavdelingen.


chart-pie-slice

Avtalehåndtering

 • Sentral kontroll på alle kontrakter og forpliktelser
 • Mer effektiv og korrekt fakturahåndtering
 • Raskere og mer presis budsjettering
 • Lavere kostnadsbase med komplett leverandør- og kontraktsoversikt
 • Varslinger for å unngå uønskede og automatiske fornyelser
 • Reduserer personavhengighet

LES MER

shield-check
IFRS 16-rapportering

 • Programvare for IFRS 16 leieavtaler
 • Gjør compliance raskere og enklere
 • Automatiserer beregninger og rapportering
 • Fungerer uavhengig av ERP-systemet, og er mye mer pålitelig enn Excel
 • Skaper forretningsverdi med god avtalehåndtering

LES MER

Med et sentralt elektronisk arkiv for alle avtalene våre – og automatiske varsler før viktige frister – reduserer vi risikoen knyttet til personavhengighet. I tillegg får vi bedre oversikt over leverandørene våre, slik at vi kan optimalisere antallet leverandører og vilkårene i avtalene.

Vi har et stort antall avtaler for tjenester knyttet til kontorlokalene våre, for eksempel for sikkerhetstjenester, internett, strøm og kaffemaskiner. Med bare noen få klikk får jeg full oversikt. For en økonomidirektør som meg er det en fryd å kunne administrere avtalene i Complete Control i stedet for å måtte søke dem opp i ERP-systemet.

Nå håndterer vi leverandøravtaler på en proaktiv måte ved å vurdere dem på nytt eller reforhandle dem før de løper ut. Vi sparte penger med én gang ettersom vi kunne si opp overflødige tjenesteavtaler. Med Complete Control kan vi raskt og enkelt utarbeide nøyaktige prognoser for neste års budsjett.

400 leieavtaler og årlige leieutgifter på 1 milliard norske kroner utgjør en betydelig risiko for virksomheten. Det er svært viktig at vi fornyer og reforhandler de avtalene som vi ønsker å beholde. Med så mange avtaler må denne oppgaven automatiseres – ellers støter vi raskt på problemer som kan koste oss flere millioner.

HubSpot Video

Complete Control - 

LØSNINGEN FOR AVTALEHÅNDTERING

Complete Control er en Software as a Service-løsning for håndtering av avtaler, forpliktelser og eiendeler.
Med dette verktøyet kan økonomidirektøren kutte kostnader, redusere tidsbruken knyttet til regnskap og budsjettering samt forebygge personavhengighet. 

 

IFRS 16 software

Løsningen hjelper dere med å oppfylle og rapportere på kravene i IFRS 16. Verktøyet er svært effektivt, men samtidig enkelt å bruke. Dermed kan du være helt trygg på at organisasjonen etterlever kravene.

 

 

HubSpot Video

Spørsmål om våre løsninger?