CFO'ens beste venn

Vi lager programvare for avtalehåndtering og IFRS 16-rapportering (Lease Accounting).

Våre SaaS-verktøy løser viktige, tidkrevende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver for CFO og økonomiavdelingen.

 

- Brukes av mer enn 2.700 virksomheter i over 65 land

- En del av Visma, Europas ledende leverandør av programvare for næringslivet

DETTE er det vi gjør

 

Brukervennlig teknologi som bidrar til å kutte kostnader, spare tid, redusere risiko og forbedre compliance.


chart-pie-slice

Avtalehåndtering

 • Sentral kontroll på alle kontrakter og forpliktelser
 • Mer effektiv og korrekt fakturahåndtering
 • Raskere og mer presis budsjettering
 • Lavere kostnadsbase med komplett leverandør- og kontraktsoversikt
 • Varslinger for å unngå uønskede og automatiske fornyelser
 • Reduserer personavhengighet

LES MER

shield-check
IFRS 16-rapportering

 • Programvare for IFRS 16 leieavtaler
 • Gjør compliance raskere og enklere
 • Automatiserer beregninger og rapportering
 • Fungerer uavhengig av ERP-systemet, og er mye mer pålitelig enn Excel
 • Skaper forretningsverdi med god avtalehåndtering

LES MER

Vi tok i bruk Complete Control for å få bedre kontroll over leverandører og løpende avtaler. Verktøyet har spilt en viktig rolle for besparelsene vi oppnådde, 100 millioner kroner i 2021 og 120 millioner kroner i 2022.

-Roy Torheim, Procurement & Operations Director

Med nesten 400 leasingavtaler trenger vi et verktøy vi kan stole på. Risikoen for å gjøre feil er mye mindre når du kan stole på programvaren.

-Regine Vik, Chief Group Controller

Å samle alle avtalene på ett sted gir oss langt bedre kontroll med hver enkelt butikk, og vi kan se kjedens innkjøp i en større sammenheng.

-Torhild Navestad Larsen, Group Chief Accountant

Når alle avtalene er lagret i Complete Control blir det enkelt å følge opp at fakturert beløp er i henhold til avtalt beløp, og å knytte det til ansvarlig person hos oss.

-Gisle Hauge, Head of Legal & Procurement

Nå har vi et verktøy som både er brukervennlig og gir oss den oversikten vi trenger. Og varslingsfunksjonen gir oss et mye verdsatt ekstra lag med sikkerhet.

-Eirik Jarl Nilssen, Nordic Franchise Director

Dette er en løsning som jobber for oss, som gjør oss bedre. Jo mer vi bruker Complete Control, desto større brukerverdier realiserer vi.

-Thorn Hemsen, Managing Director

Complete Control - 

LØSNINGEN FOR AVTALEHÅNDTERING

Complete Control er en Software as a Service-løsning for håndtering av avtaler, forpliktelser og eiendeler.
Med dette verktøyet kan økonomidirektøren kutte kostnader, redusere tidsbruken knyttet til regnskap og budsjettering samt forebygge personavhengighet. 

 

IFRS 16 software

Løsningen hjelper dere med å oppfylle og rapportere på kravene i IFRS 16. Verktøyet er svært effektivt, men samtidig enkelt å bruke. Dermed kan du være helt trygg på at organisasjonen etterlever kravene.

 

 

Spørsmål om våre løsninger?