CFO'ens Beste venn

House of Control er et norsk teknologiselskap som utvikler og selger skybasert programvare med økonomisjefen som viktigste målgruppe. Løsningene inkluderer verktøy for avtalehåndtering, IFRS 16 compliance, innkjøp, budsjettering og prognoser

House of Control utvikler og selger SaaS-løsninger (Software as a Service). Hovedløsningen er Complete Control. Dette verktøyet brukes til å administrere avtaler og ressurser, deriblant avtalenes økonomiske betydning for regnskap, budsjettering og rapportering. Complete Control har ulike moduler og tillegg, som for eksempel overholdelse av kravene i IFRS 16 (leie- og leasingavtaler), HR-styring, digital signatur og justeringer i tråd med konsumprisindeksen. 

 

Brukerne reduserer kostnader, sparer tid og reduserer risiko og personavhengighet. Etter oppkjøpet av DinERP, Effectplan, Business Analyze, Egreement og Keyforce i 2020 og 2021 har House of Control utvidet rekkevidden i virksomheten. Nå tilbyr vi også bransjeledende programvare for innkjøp, fakturering,  digital signatur, Business Intelligence og budsjettering og rapportering. Nå bygger vi et økosystem rundt økonomidirektøren.

 

Development

historien i et nøtteskall

Hva er stjålet? Dette var spørsmålet som forsikringsselskapet stilte til Lasse Sten da han som daglig leder hos en distributør av datautstyr anmeldte et innbrudd på kontoret i Oslo. 

Han og kollegaene hans klarte rett og slett ikke å lage en liste over det som var borte. Enda vanskeligere var det å oppgi modellnavn, kjøpesum og alder.

Sten, som allerede hadde etablert flere bedrifter, innså raskt at denne problemstillingen på ingen måte var unik for bedriften hans. Dermed var ideen født: Tyverimerker knyttet til et digitalt register med viktig informasjon som for eksempel pris, serienummer, utløpstid og brukere.

Markedet reagerte positivt på disse løsningene. Kundene tok ikke bare tyverimerkene i bruk. De stilte spørsmål og kom med forslag, som for eksempel følgende: «Hadde det ikke også vært mulig å bruke dette digitale registeret til å få oversikt på et høyere nivå, for eksempel for løpende avtaler med leverandørene og kundene?»

Svaret var selvfølgelig ja. Engasjementet hos kundene markerte starten på kundedrevet innovasjon og teknologisk utvikling som fortsatt definerer House of Control. Snart viste det seg at verktøyet bidro til at organisasjonene kunne kvitte seg med overflødige leveranser, finne ut når avtaler blir fornyet automatisk, bli mindre avhengige av enkeltpersoner og budsjettere raskere og mer presist.

Etter at investorene i Viking Venture kjøpte majoritetsandelen i House of Control i 2015, gikk utviklingen av virksomheten enda raskere. Dette bidro til profesjonalisering av ledelsen, bedre organisering av virksomheten, sterkere vektlegging av kundetilfredshet og større økonomiske ressurser til å utvide til nye markeder.

TV-Aksjonen 2021

Samfunnsansvar

Kulturen i House of Control er unik. Her er det høyt under taket, vi kan ta beslutninger raskt, vi står på hardere enn de fleste, vi tar del i verdiskapingen, og - ikke minst - vi ler mye og har det bra sammen. 

Vi skulle ønske at alle hadde samme mulighetene som oss. Dessverre er det ikke slik, ikke alle har nok gode forutsetninger, og vi kan ikke løse alle verdens problemer. Derfor støtter vi for eksempel TV-Aksjonen, og vi står helhjertet bak 2021-aksjonens arbeid. 

I House of Control er vi overbevist om at «lean is green». Når våre kunder bruker våre løsninger, bidrar de indirekte til redusert ressursbruk og klimaavtrykk. Bedre avtalehåndtering, bedre innkjøp, bedre budsjettering - det er ting som kan føre til at bedriften bidrar til reduserte globale utslipp.  

Hver gang en virksomhet som bruker Complete Control, bestemmer seg for ikke å leie nytt utstyr eller for å si opp en tjeneste, bidrar denne kunden til å redusere de globale klimautslippene og forbruket av verdens ressurser. 

En tommelfingerregel basert på erfaringen med våre kunder er at de kan redusere andre driftskostnader med 10 prosent i gjennomsnitt. I tillegg til økt lønnsomhet og redusert miljøpåvirkning bidrar kostnadsreduksjonen også til tryggere ansettelsesforhold i usikre tider. 

Vi tar også klimaansvar når vi reiser - og når vi lar være å reise. House of Control har kjøpt klimakvoter som dekker utslippene på alle våre tjenestereiser. De siste årene har vi også redusert antall tjenestereiser og økt bruken av videokonferanse tilsvarende. 

Derfor har våre nordiske røtter stor betydning

Vi mener at hjemmemarkedet vårt i Norge, Sverige og Danmark fungerer perfekt som laboratorium for utviklingen av Complete Control og våre øvrige løsninger.

For det første har de skandinaviske landene en rekke trekk som skiller dem fra mange andre deler av verden. For eksempel er det svært høye kostnader knyttet til arbeidskraft og en høy grad av likhet i den økonomiske fordelingen. Under slike forhold er effektivitet spesielt viktig: Antallet arbeidstimer må reduseres til et minimum. I tillegg er virksomhetene avhengig av medarbeidere med høy utdannelse for å sikre at oppgavene løses på en god måte.

Med dette utgangspunktet har private og offentlige virksomheter økt takten i og styrket digitaliseringen, samtidig som de har kunnet konsentrere seg mer om kjernevirksomheten. En av konsekvensene er en relativt utstrakt bruk av outsourcing og underleverandører. I tillegg jobber medarbeiderne i Skandinavia svært selvstendig, slik at disse avtalene ofte signeres av et høyt antall personer på forskjellig nivåer og i ulike avdelinger.

Dette kan fort medføre unødvendige kostnader. I tillegg øker risikoen, ettersom organisasjonene er avhengige av medarbeidere med spesialkompetanse. Økonomidirektøren og teamet hennes eller hans bruker for mye tid på å knytte fakturaer til avtaler og på å rapportere fremtidig kontantstrøm og budsjettering.

Så langt har rundt 1.300 nordiske kunder tatt i bruk Complete Control for å håndtere utfordringene ved et økende antall avtaler. Kundene forteller oss at de sparer tid, reduserer risiko og kutter kostnader.

 

IFRS-16-GT

Interessert i en diskusjon om hva House of COntrol kan gjøre for dere?

Legg igjen din kontaktinfo under, så tar vi kontakt!