Hvordan Europris håndterer 350 IFRS 16 kontrakter

 

Om Torhild Navestad Larsen

Torhild Navestad Larsen, konsernregnskapssjef i Europris, representerer ett av flere hundre selskaper i Norden som bruker House of Controls IFRS 16-løsning for å administrere IFRS 16-rapportering.

 

OM Europris

Europris er Norges største lavprisvareforhandler med 2800 ansatte og 8,3 milliarder kroner i omsetning. Selskapet tilbyr et bredt spekter av varer til ca. 270 butikker og franchisetakere over hele landet.

 

"Hver enkelt butikk har utallige leverandørkontrakter. Vi har samlet alle avtalene på ett sted, Complete Control"

Torhild Navestad Larsen, Konsernregnskapssjef

Bakgrunn

Da IFRS 16-kravene til balanseføring av leie- og leasingkontrakter ble innført i 2019, hadde Europris forberedt seg godt. For Europris er det hovedsakelig husleieavtaler knyttet til alle butikkene som omfattes av IFRS 16.

Utfordringer

"Vi laget våre egne modeller og prognoser to år før om hvordan IFRS 16 ville påvirke resultatene. Disse var riktig gode, om vi skal si det selv, men de hadde en åpenbar svakhet: De var laget i Excel, med alle begrensningene det hadde for løpende forvaltning og vedlikehold, inkludert personavhengighet. En IFRS 16-avtale består av mange elementer, som blir langt bedre håndtert når man jobber i en egnet programvare."

Forbedringer

"Dette gir oss bedre kontroll på hver enkelt butikk, og, en mye større effekt er at vi kan se kjedens innkjøp i et større bilde. Nå kan vi inngå fellesavtaler og rammeavtaler, med bedre priser og større krav til kvalitet – samtidig som butikksjefene kan fokusere mer på det de er best på."

"Større kontrakter og elektronisk fakturering forenkler økonomistyringen. Vi bruker mindre tid på faktura- og leverandørhåndtering."

Løsninger

IFRS 16

 

Torhild og Europris er for lengst blitt rutinerte brukere av House of Controls løsninger for avtalehåndtering. Husleieavtalene er bare en del av helheten. For eksempel er alle franchiseavtalene med de lokale Europris-driverne registrert i Complete Control. Der finner de all dokumentasjon og – ikke minst – de blir varslet i god tid før avtalene utløper.

Prosessen

"Vi fikk være med på utviklingen av IFRS 16-løsningen for House of Control, hvor jeg opplevde kontaktene våre i House of Control som svært lydhøre for brukernes behov. På mange måter hadde vi det siste ordet om hvilket resultat vi skulle få fra løsningen. I tillegg til å slå hundre prosent på dette, har vi nå en løsning som er enkel å bruke, som fjerner avhengighet av nøkkelpersonell, øker kontinuiteten, og som sparer oss for flere dagers arbeid hvert år. Å bruke en dedikert programvare gir oss ekstra sikkerhet for kvaliteten på rapporteringen."

Få kontroll over kontraktene dine

Se selv hvordan vår skybaserte kontraktsadministrasjonsprogramvare gir deg kontroll over kontrakter, eiendeler og forpliktelser.

Book en demo