Choose language

Software for åpenhetsloven

Vår programvare gir deg full oversikt over leverandører og partnere - og gjør det enkelt å risikovurdere dem, samt hente inn svar og dokumentasjon.

Transparency Act illustration - produkt page
Åpenhetsloven - Risiko-vurderinger av leverandører

Risiko-vurderinger av leverandører og partnere

Vår nye funksjon for risikovurderinger hjelper bedrifter med å identifisere og evaluere potensielle brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, samt hos leverandører og andre forretningsforbindelser. 

Med denne funksjonen får du tilgang til ferdige vurderinger av landrisiko utført av International Trade Union Confederation, samt miljørisiko fra CSDDD. Disse vurderingene følger automatisk med leverandørene dine inn på partnerkortet, hvor du også kan supplere med dine egne individuelle risikovurderinger.

SAMLE INFORMASJON OM LEVERANDØRER PÅ ETT STED

Samle informasjon om leverandører og partnere på ett sted

Viktig informasjon om bedriftens leverandører og andre partnere er ofte spredd på ulike avdelinger, datterselskaper og lokasjoner. Det er som regel krevende å holde informasjonen oppdatert. 

Med vår løsning for åpenhetsloven kan du vedlikeholde og oppdatere sentrale data om leverandører. Det kan for eksempel være kontrakter, revisjoner, bekreftelser og aktsomhetsvurderinger - samt endringer i disse. 

Løsningen gjør det enkelt for dere å ha kontroll over vurderinger som er gjort såvel som å overholde informasjonsplikten som følger av loven. 

SEND UT SPØRREUNDERSØKELSER TIL LEVERANDØRENE

Send ut smarte undersøkelser

Det er raskt og enkelt å sende spørreundersøkelser til leverandører og partnere som en del av aktsomhetsvurderingene.

Programvaren inkluderer ferdige maler med spørsmål om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og andre viktige emner.

Du kan legge til emner og bygge nye spørreskjemaer etter behov. 

Det er enkelt å distribuere spørreskjemaet fordi kontaktpersoner, e-poster og andre data allerede er registrert på leverandørkortet i løsningen.

Følg opp leverandører og partnere - Åpenhetsloven

Følg opp leverandører og partnere

Åpenhetsloven innebærer at det er viktigere enn noen gang å samarbeide med leverandører, underleverandører og partnere for å kartlegge og forstå potensiell risiko.

Med programvaren sporer du hvem som har svart på spørreundersøkelser, sender påminnelser og bekrefter at forespørsler om dokumentasjon er besvart.

Svar og filer er enkle å finne i løsningen.  Data fra undersøkelsen kan eksporteres til Excel med noen få enkle klikk.

Har du oversikt over dine leverandører og er klar for å etterleve åpenhetsloven?

Rapporteringsfristen er 30. juni.
Vår nyeste generasjon av software for åpenhetsloven har blitt oppgradert med nye funksjoner og forbedret brukervennlighet som gjør det enklere enn noensinne å etterleve lovens krav.

  • Leverandørregister
  • Risikovurdering
  • Spørreundersøkelse
  • Aktsomhetsvurderinger
  • Redegjørelse
  • Rapportering

Se løsningen live og book en demo

Opplev hvordan vår løsning for åpenhetsloven kan hjelpe din bedrift ved å automatisere risikovurderinger, sikre overholdelse av åpenhetsloven, og gi deg full kontroll over leverandørkjeden. Book en demo i dag.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på kontraktstyring, IFRS 16, åpenhetsloven og CSDDD.