SOFTWARE FOR ÅPENHETSLOVEN

Vår programvare gir deg full oversikt over leverandører og forretningspartnere - og gjør det enkelt å hente inn svarene og dokumentasjonen dere trenger.


Frist! Redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

HVA ER ÅPENHETSLOVEN?

Åpenhetsloven trådte i kraft fra 1. juli 2022. Loven skal sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden - og det er opp til bedriften selv å bevise sin egen innsats.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Dette skal gjøres i form av en offentlig redegjørelse, og publikum kan til enhver tid be om dokumentasjon. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år. Det kan bli krevende å oppfylle loven. 

Virksomheter som omfattes av loven er større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

 • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
 • Balansesum: 35 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Lovens fulle navn er "Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold". 

Aksomhetsvurderinger i åpenhetsloven er et sentralt begrep. Disse kan bli omfattende. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven skal også fremme virksomheters åpenhet og arbeid med disse. Det inkluderer informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som bedrift skal dere blant annet:

 • Ha full oversikt over leverandørene
 • Kartlegge negative forhold – både faktiske og potensielle
 • Vurdere risiko og alvorlighet ved hvert forhold
 • Beskrive tiltak som gjøres for å stanse, forebygge eller begrense de negative forholdene
 • Følge opp og bevise gjennomføring av tiltakene
 • Beskrive resultater av tiltakene
 • Ha et system for jevnlig gjennomgang av forhold og tiltak
 • Lage en redegjørelse for bedriftens arbeid
 • Gi publikum tilgang til informasjon om alt dette – når de ber om det

Vi tok i bruk Complete Control for å få bedre kontroll over leverandører og løpende avtaler. Verktøyet har spilt en viktig rolle for besparelsene vi oppnådde, 100 millioner kroner i 2021 og 120 millioner kroner i 2022.

-Roy Torheim, Procurement & Operations Director

Med nesten 400 leasingavtaler trenger vi et verktøy vi kan stole på. Risikoen for å gjøre feil er mye mindre når du kan stole på programvaren.

-Regine Vik, Chief Group Controller

Å samle alle avtalene på ett sted gir oss langt bedre kontroll med hver enkelt butikk, og vi kan se kjedens innkjøp i en større sammenheng.

-Torhild Navestad Larsen, Group Chief Accountant

Nå har vi et verktøy som både er brukervennlig og gir oss den oversikten vi trenger. Og varslingsfunksjonen gir oss et mye verdsatt ekstra lag med sikkerhet.

-Eirik Jarl Nilssen, Nordic Franchise Director

Dette er en løsning som jobber for oss, som gjør oss bedre. Jo mer vi bruker Complete Control, desto større brukerverdier realiserer vi.

-Thorn Hemsen, Managing Director

E-LÆRING: TEST DIN KUNNSKAP OM ÅPENHETSLOVEN

Se hvordan løsningen fungerer i praksis

SMART SOFTWARE SOM HJELPER DERE Å OVERHOLDE LOVEN

House of Controls skybaserte løsning er skreddersydd for å hjelpe dere å oppfylle kravene i åpenhetsloven. Utgangspunktet er full oversikt over alle leverandørene, datterselskapene og andre partnere. Med programvaren kartlegger dere forhold og  identifiserer forhold med potensielt negativ påvirkning på menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø.

Denne løsningen inkluderer blant annet:

 • Leverandørregister
 • Smarte surveys
 • Lagring av viktig dokumentasjon
 • Endringslogg og rapporteringsfunksjon

04 oversikt cc

 

03.2 utsendelse leverand+©rer

SAMLE INFORMASJON OM LEVERANDØRER PÅ ETT STED

Viktig informasjon om bedriftens leverandører og andre partnere er ofte spredd på ulike avdelinger, datterselskaper og lokasjoner. Det er som regel krevende å holde informasjonen oppdatert. 

Med vår løsning for åpenhetsloven kan du vedlikeholde og oppdatere sentrale data om leverandører. Det kan for eksempel være kontrakter, revisjoner, bekreftelser og aktsomhetsvurderinger - samt endringer i disse. 

Løsningen gjør det enkelt for dere å ha kontroll over vurderinger som er gjort såvel som å overholde informasjonsplikten som følger av loven. 

SEND UT SPØRREUNDERSØKELSER TIL LEVERANDØRENE 

Det er raskt og enkelt å sende spørreskjemaer til leverandører som en del av aktsomhetsvurderingene.

Programvaren inkluderer ferdige maler med spørsmål om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og andre viktige emner.

Du kan legge til emner og bygge nye spørreskjemaer etter behov. 

Det er enkelt å distribuere spørreskjemaet fordi kontaktpersoner, e-poster og andre data allerede er registrert på leverandørkortet i løsningen.

åpenhetsloven-1

 

åpenhetloven_spørsmål_transparent

 

FØLG OPP LEVERANDØRENE

Åpenhetsloven innebærer at det er viktigere enn noen gang å samarbeide med leverandører, underleverandører og partnere for å kartlegge og forstå potensiell risiko.

Med programvaren sporer du hvem som har svart på spørreundersøkelser, sender påminnelser og bekrefter at forespørsler om dokumentasjon er besvart.

Svar og filer er enkle å finne i løsningen.  Data fra undersøkelsen kan eksporteres til Excel med noen få enkle klikk.

 • På dashboardet som våre kunder allerede kjenner, vil du finne en widget med dine undersøkelser. Den gir deg oversikt over besvarelser fra leverandørene. 

 • Bruker dere allerede Complete Control, kan svarene knyttes direkte til partnerkortet. 

 • Du kan følge med på hver undersøkelse, se forhåndsvisning av det du sender ut til dine leverandører, og purre de som drøyer med å fylle ut undersøkelsen.

 • Spørsmålene grupperes i temaer for at du og dine leverandører har oversikt over spørsmålene.

 • For at du kan holde oversikt over hvem som har besvart - og hvem som ikke har besvart - klikker du deg inn på mottakerliste. Sjekk svaret til de som har svart, og send purring til de andre!

 • Vi har laget en mal du kan bruke som inspirasjon til å utforme dine egen kartlegging av leverandørene.

 • Eller lag din egen undersøkelse: Du kan redigere, legge til og fjerne tema og spørsmål.

 • Last ned en Excel-fil hvor alle svar er samlet. Filen gir deg mulighet til å analysere besvarelsene på en effektiv måte.

 • Når kartleggingen er gjennomført har du et glimrende utgangspunkt for å lage en redegjørelse, og du kan du dele resultatene med publikum.

SE LØSNINGEN LIVE - BOOK EN DEMO

 


LES MER OM ÅPENHETSLOVEN

5 steg for å oppfylle åpenhetsloven

5 steg for å oppfylle åpenhetsloven

PwC anbefaler en 5-stegsmodell for å oppfylle loven.

 

NIC_3222

Dette betyr åpenhetsloven for dere

Åpenhetsloven krever at dere gjør helt nye vurderinger. 

NIC_2838

Hva er en aktsomhetsvurdering? 

OECDs fire steg i bedriftens aktsomhetsvurderinger.