Slik får Sparebanken Vest orden i «sysakene»

by House of Control | 28.11.18 11:35

Med ca. 500 avtaler registrert opplever Sparebanken Vest at Complete Control bidrar til å legge forholdene til rette for orden i sysakene.

Sparebanken Vest er et komplett finanshus for mer enn 250.000 person- og bedriftskunder. Det gjør dem til landets tredje største sparebank. Med hovedkontor i Bergen spiller banken en sentral rolle i mye av verdiskapingen på Vestlandet.

Full kontroll på 500 avtaler
– Vi er 600 ansatte og har ca. 500 avtaler med en rekke underleverandører, bla. innenfor IT-systemer, konsulenttjenester, facility service leverandører og mer dagligdagse leverandører som reisebyrå og blomster. Med det elektroniske arkivet som ligger integrert i Complete Control, får vi samlet alle avtaler på ett sted.

Andersen sier at dette gir Sparebanken Vest flere fordeler.

– Et sentralt elektronisk arkiv for alle avtaler legger grunnlaget for å redusere nøkkelmannsrisiko ved forvaltning av avtalene, bla. gjennom tilrettelegging av varslingssystemet. Systemet gir også mulighet til å ha bedre oversikt over leverandørporteføljen innenfor samme tjenesteområde, noe som gir oss mulighet til å optimalisere antall leverandører og betingelsene hos disse.

Varslingssystem
Banken har erfart at systemet har gitt mulighet for kostnadsbesparelser. Varslingsrutinene som er tilpasset bankens leverandørportefølje har sikret dette.

Med Complete Control blir avtaleeierne i Sparebanken Vest varslet når en avtale nærmer seg utløp. Dermed kan avtaleeier og andre interessenter ta en fot i bakken for å kartlegge om det fortsatt er behov for den underliggende leveransen.

– Særlig innenfor IT-området har vi erfart at varslingene har ført til besparelser.
Varslingene som går til flere ansatte, gjør også at banken reduserer nøkkelmannsrisikoen internt.

Subscribe Now

Additional Reading