Å få bli en del av Visma-familien er resultatet av en maraton av et teamarbeid

by House of Control | 07.11.22 10:49

Visma kjøper House of Control Group. Hva betyr det for kunder, for fremtiden, for ansatte – og på kort og lang sikt? Hvorfor passer House of Control inn i Visma? Vi tok en prat med gründer og administrerende direktør Lasse Sten.

Hva betyr dette for House of Controls nesten 3.000 kunder?

Med dette oppkjøpet blir vi knyttet til en sterkere merkevare, og vi blir en del av et selskap med store finansielle muskler. Begge deler er viktig for kunder som ønsker trygghet og forutsigbarhet fra leverandøren av virksomhetskritisk programvare. For et par uker siden fikk vi faktisk en ny kunde som sa at Visma-oppkjøpet var en avgjørende årsak til at de signerte avtalen med oss.

I mer enn 16 år har kundedrevet innovasjon vært grunnlaget for House of Controls vekst. Vi har bygget en sterk merkevare som en ledende leverandør av virksomhetskritiske SaaS-løsninger. Våre prestasjoner er et resultat av det harde arbeidet til våre ansatte, fornøyde kunder og engasjementet til våre aksjonærer. Med nye eiere ombord er vi klare til å fortsette denne reisen.

Lasse Sten 2

Hvorfor passer House of Control i Visma-familien?

I løpet av 2022 gjennomførte vi en grundig strategisk prosess, og i denne beviste Visma at de var den mest attraktive aktøren til å kjøpe House of Control. De har en unik posisjon i markedet, basert på en erfaring og ekspertise som vil styrke oss.

En viktig del av Vismas strategi har alltid vært forretningskritisk programvare, ikke minst innenfor compliance. De har fulgt oss lenge og sett hvordan vi evner å lykkes i de aller fleste av deres markeder. Derfor ser Visma på oppkjøpet som en strategisk mulighet til å utvide deres overordnede strategi.

Hva betyr oppkjøpet for ansatte i House of Control?

Vi blir et selvstendig selskap i Visma-konsernet. Det er all grunn til å tro at vi blir en mer attraktiv arbeidsplass når vi er en del av Visma-familien. Det er et kvalitetsstempel for House of Control som arbeidsplass, som gjør oss mer synlige i arbeidsmarkedet og signaliserer trygghet.

Vismas bud verdsetter House of Control Group betydelig høyere enn aksjekursen var på børsen. Å bli kjøpt opp av Visma er en solid bekreftelse på hva vår organisasjon har bygget i løpet av 16 år. Vi ser frem til muligheten til å fortsette vår vekst i Visma-familien.

Verdensøkonomien virker usikker, hva betyr det for etterspørselen etter House of Controls løsninger?

CFO og teamet står helt klart overfor utfordrende tider. Hvordan bør finansdirektører forberede seg på å være på sitt beste når omstendighetene plutselig krever at de må handle raskt og resolutt?

Vi tror at CFO kan utgjøre en stor forskjell i månedene og årene fremover. Men suksess avhenger av flere forutsetninger: Kontroll over kostnader for eksempel kontrakter og fremtidig kontantstrøm. Å vite hvilke forpliktelser som ligger foran deg. Evnen til å reforhandle eller kansellere kontrakter. Å ha de riktige verktøyene for å holde prognosene oppdatert. Og ikke minst, de må ha evnen til å håndtere alt dette selv når nøkkelpersonell forlater selskapet.

Gjennom ruglete økonomiske tider i løpet av de siste 16 årene, har vi sett at slike omstendigheter gjør at våre løsninger er mer attraktive i markedet. Som en del av Visma-familien har vi all grunn til å være optimistiske – både på kort og lang sikt.

Additional Reading