Choose language

6 trin til mere nøjagtige prognoser

Prognoser kan bruges til meget mere end bare budgetprocessen. Investorer foretrækker virksomheder med troværdige prognoser, og for bankerne er de en nødvendighed. Realistiske prognoser for kommende udgifter og indtægter er helt afgørende for, at en CFO skal kunne bidrage med information, når der skal tages strategiske beslutninger. Her er seks tips til, hvordan du opnår større præcision i dine estimater.

Vores Customer Success Team taler hver dag med kunder, der anvender Complete Control til at forbedre deres virksomheds budgetproces. De har samlet seks trin, som over tid har været med til at give vores kunder mere nøjagtige prognoser.

1. Arbejd med flere scenarier

En prognose er ikke et optimistisk mål for, hvad virksomheden kan opnå i det kommende år. En prognose er et estimat af, hvad virksomheden, set med realistiske briller, forventer af de kommende regnskabsperioder. Og enhver, der prioriterer realisme over ønsketænkning, ved udmærket, at det er svært at spå – især om fremtiden. Vi anbefaler, at du som minimum arbejder med to scenarier: det forsigtige og det optimistiske.

2. Definer de vigtigste forudsætninger

Enhver prognose indebærer en række antagelser om forhold, der ligger uden for din kontrol. Vi anbefaler, at du definerer de vigtigste forudsætninger for hvert af dine scenarier, herunder også hvordan ændrede forudsætninger kan påvirke det faktiske resultat af dine estimater. Det kan for eksempel handle om priser, antal konkurrenter, teknologi, vækst på markedet, «hit rate» blandt sælgerne, returneringer osv.

3. Plot udgifterne ind

Store dele af næste års udgifter er sandsynligvis mere eller mindre kendt, heriblandt faste udgifter såsom husleje, leasingaftaler, forsikringer, licenser, kaffemaskiner og ikke mindst løn. Og netop fordi alt dette er forudsigelige forpligtelser, bør det være nemt at beregne, hvordan de påvirker likviditeten.

Når brugere af Complete Control fremhæver de produktfordele, der er vigtigst for dem, er hurtige og nøjagtige prognoser noget af det første, der bliver nævnt. Brugerne sætter særligt stor pris på, at denne del af budgetarbejdet kan klares i løbet af et øjeblik.

Når det kræver så lidt tid og så få ressourcer at få de forudsigelige dele af udgiftssiden på plads, er der mere tid til overs til de usikre dele. Hvordan vil omkostningerne udvikle sig i takt med, at virksomheden vokser? Hvad vil forandringer i energipriser og valutakurser betyde for virksomheden?

4. Få de sikre indtægter på plads

Årligt tilbagevendende omsætning (ARR) er den positive pendant til faste udgifter. Det er aftalemæssige indtægter, som er stort set garanterede. De kan også registreres i Complete Control, hvilket vi i 2018 har kaldt for «årets brugertrend». Når de løbende kontrakter er registreret i Complete Control, bliver det lettere at gennemføre planmæssig opfølgning på kunderne (med automatisk varsling) for at sikre, at de er tilfredse og loyale.

Jo mindre tid du bruger på den sikre del af indtægtssiden, desto flere ressourcer kan du bruge på at estimere væksten på forskellige vertikale markeder, geografiske områder og/eller produktområder. Fuld kontrol over de sikre indtægter kan dermed bidrage til mere nøjagtige prognoser for de indtægter, der ikke er helt så sikre.

5. Find et sammenligningsgrundlag

Som vi skrev i starten, er prognoser en forventning om, hvad der vil ske, hvilket er noget helt andet end det, du ønsker, at der skal ske. Blandt andet derfor er det en god idé at kvalitetssikre prognoserne ved at se på de resultater, som sammenlignelige virksomheder har opnået. Sammenlignelige virksomheder behøver ikke nødvendigvis at være i samme branche som dig. Det kan også være virksomheder af samme størrelse eller i samme vækstfase.

De mest almindelige regnskabstal, fx driftsmargin, bør inkluderes i sammenligningen. Du kan også anvende branchespecifikke tal, for eksempel omsætning pr. kvadratmeter butik eller antal kunder pr. medarbejder.

6. Evaluer og juster undervejs

Prognoserne for det kommende år bør med jævne mellemrum vurderes i forhold til de faktiske resultater. Det er vigtigt, eftersom prognoserne som regel er knyttet til anslåede likviditets- og finansieringsbehov længere fremme i tiden. Hvis de faktiske tal afviger kraftigt fra prognosen – hvad enten det er i positiv eller negativ retning – vil det have betydning for, hvad virksomheden kan eller skal gøre.

Jo mere opdaterede estimaterne er, desto bedre rustet er du til at træffe velinformerede strategiske beslutninger.

Related blog posts