Armaturjonsson: Complete control jobber for oss og gjør oss bedre

Med Complete Control har Armaturjonsson frigjort tid fra rutinearbeid som de nå kan bruke til mer strategiske oppgaver.

OM Thorn Fredrik Hemsen

Thorn Fredrik Hemsen, administrerende direktør i Armaturjonsson, har bakgrunn fra store byggeprosjekter i rådgivningskjempen Multiconsult. Han overtok lederrollen i 2021 og har jobbet i Armaturjonsson i over ti år.

 

Om OLE Fredrik Strøm

Ole Fredrik Strøm, logistikksjef, i Armaturjonsson. Med bred erfaring i rollen som innkjøpssjef og innkjøper på tidligere arbeidsplasser jobber han nå som logistikksjef i bedriften.

 

Armaturjonsson AS

Armaturjonsson har en viktig plass i veldig mange norske hjem. De leverer delene som får norske rørleggere til å sove godt om natten. Kombinasjonen av sterk rådgivningskompetanse og høy produktkvalitet har gjort at de har lagt ut på en spennende vekstreise. Armaturjonsson har seks lokasjoner i Norge, med hovedkontoret på Langhus utenfor Oslo.

“Complete Control er et fremragende eksempel på hvordan vi digitaliserer. Dette er en løsning som jobber for oss, som gjør oss bedre.” 

Ole Fredrik Strøm , Logistikksjef

Bakgrunn

Rørlegger-leverandøren Armaturjonsson er en vekst-suksess. Med stadig større kompleksitet i bedriften, trengte de en løsning for å håndtere alle avtalene. De så etter en løsning som jobber for deres unike behov, hvor leverandøren kan vise dem hvordan de kan oppnå stadig nye og større brukerverdier.

Utfordringer

«Med vekst og størrelse kommer mer kompleksitet, ikke minst i form av et stort antall leveranser. Denne kompleksiteten må håndteres, og da er digitalisering normalt en bedre tilnærming enn manuell håndtering.»

Prosessen

«Når vi kjøper en løsning mener vi at leverandøren har et stort ansvar: Det er leverandøren som skal sørge for at vi får mest mulig nytte av løsningen, og at bruken tilpasses våre behov. Når dette er på plass blir vi tilført verdi, i stedet for at vi må finne ut av det selv. Her stiller Karoline (kundeansvarlig) i en særklasse; ingen andre av våre programvarer er utstyrt med en så aktiv og kompetent rådgiver som hele tiden kommer med nye tips. Vi får tilgang til best-in-class bruk av løsningene, det er gull verdt, inkludert opplæring av nye brukere når det trengs.» 

Forbedringer

Bedre og mer effektiv avtalehåndtering frigjør tid fra rutinearbeid som de nå kan bruke til mer strategiske oppgaver.

 

«Økt bruk av Complete Control gir også gevinster for økonomiavdelingen. De kan se alle forpliktelser på kryss av avdelinger. Og før bokføring kan vi enkelt finne frem til avtaledokumentet og sjekke fakturabeløp mot betingelsene i avtalen. Dersom avtalen lå i en perm et sted, eller på en server eller i en innboks, er det stor sannsynlighet for at vi ofte ville betalt for mye.»

Rørlegger-leverandØren: Denne løsningen jobber for oss

Rørlegger-leverandøren Armaturjonsson er en vekst-suksess. Med stadig større kompleksitet i bedriften, trengte de en løsning for å håndtere alle avtalene. Slik fikk de en løsning som jobber for deres unike behov (med litt hjelp av sin kundekontakt hos House of Control).

Armaturjonsson er har en viktig plass i veldig mange norske hjem. De leverer delene som får norske rørleggere til å sove godt om natten. Kombinasjonen av sterk rådgivningskompetanse og høy produktkvalitet har gjort at de har lagt ut på en spennende vekstreise. 

 

Bærekraft og digitalisering

«Våre eiere i Ernströmgruppen har to førende prinsipper for alt som gjøres i selskapene deres. De er bærekraft og digitalisering. Begge er avgjørende for hvordan vi jobber mot kunder såvel som mot leverandører. Rørleggerne sier at de sover godt om natta når de bruker våre varer,» sier administrerende direktør Thorn Fredrik Hemsen. 

«Høy produktkvalitet og rådgivningskompetanse betyr bedre bærekraft for våre kunders kunder. Vi har også tatt viktige steg inn i den sirkulære økonomien. Gjennom mer enn 50 år har dette gjort at vi har bygget en merkevare som knyttes til kvalitet.» 

Hemsen har bakgrunn fra store byggeprosjekter i rådgivningskjempen Multiconsult. Han overtok lederrollen i 2021 og har jobbet i Armaturjonsson i over ti år. Vi møter også lederkollega og logistikksjef Ole Fredrik Strøm. Sammen jobber de kontinuerlig med å sikre at rørleggerne alltid har riktige deler for å gjøre sitt arbeid på byggeplasser og i private hjem. 

 

Doblet veksten til 400 millioner

De siste ti årene har omsetningen mer enn doblet seg til rundt 400 millioner kroner. Dette baserer seg på mange tusen varelinjer. Armaturjonsson har seks lokasjoner i Norge, med hovedkontoret på Langhus utenfor Oslo. Til hver lokasjon har de et betydelig antall avtaler med underleverandører, som blant annet husleie, strøm, leasing av biler, vask, vakthold, telefoni, fiber, frukt og markedsføring. 

«Med vekst og størrelse kommer mer kompleksitet, ikke minst i form av et stort antall leveranser. Denne kompleksiteten må håndteres, og da er digitalisering normalt en bedre tilnærming enn manuell håndtering. Når det er sagt, vi digitaliserer aldri bare for å digitalisere; det skal alltid være en større positiv effekt som oppnås,» sier logistikksjef Strøm

 

«Slik vi liker å digitalisere: En løsning som jobber for oss» 

Thorn Hemsen utdyper: «Complete Control, programvaren som vi bruker til både avtalehåndtering og som personalplattform, er et fremragende eksempel på hvordan vi digitaliserer. Dette er en løsning som jobber for oss, som gjør oss bedre. Vår kontaktperson i House of Control, Karoline Rønsdal, er proaktiv og hjelper oss å optimalisere bruken, utvide og tilpasse løsningen og sikrer at vi får maks verdi av systemet.» 

Siden høsten 2021 har han vært en pådriver for at Armaturjonsson har økt bruken av Complete Control betydelig. 

 

«Jo mer vi bruker Complete Control, desto større brukerverdi realiserer vi. Vi begynte med å gi flere kolleger tilgang samtidig som vi krevde mer oppfølging av hver enkelt kontrakt. Det har gitt et skikkelig løft i eierskap til kontraktene i hver enkelt avdeling. Det holder kostnadene nede når kun nødvendige avtaler videreføres.»

«Økt bruk av Complete Control gir også gevinster for økonomiavdelingen. De kan se alle forpliktelser på kryss av avdelinger. Og før bokføring kan vi enkelt finne frem til avtaledokumentet og sjekke fakturabeløp mot betingelsene i avtalen. Dersom avtalen lå i en perm et sted, eller på en server eller i en innboks, er det stor sannsynlighet for at vi ofte ville betalt for mye.»

 

Dette er fordelene med en strukturert avtalehåndtering for Armaturjonsson

Thorn Hemsen er klar på at bedre og mer effektiv avtalehåndtering frigjør tid fra rutinearbeid som de nå kan bruke til mer strategiske oppgaver. Ikke minst setter han og kollegene pris på hvordan grunnleggende funksjonalitet gir bedre avtalehåndtering:

Varslinger er blant favorittfunksjonene

«Varsling før en avtale utløper gir store fordeler. Den som sitter på avtalen må gjøre en vurdering av om vi fortsatt skal ha leveransen, og man må aktivt legge igjen en kommentar. Da blir vi alle mer kritiske til hver enkelt kostnad – trenger vi den virkelig? Og når vi trenger dem, da skal det som regel ikke noe mer til enn en telefon til leverandøren for å få bedre betingelser. I sum blir det mye penger av bedre håndtering. Igjen, det er slik programvaren jobber for oss.»

 

En kundeansvarlig som løfter verdien av løsningene

Karoline Rønsdal - Private Investor - Feddie Ocean ...Han vil gjerne utdype hvordan kundeansvarlig Karoline Rønsdal i House of Control har bidratt til større brukerverdi for Armaturjonsson:

«Når vi kjøper en løsning mener vi at leverandøren har et stort ansvar: Det er leverandøren som skal sørge for at vi får mest mulig nytte av løsningen, og at bruken tilpasses våre behov. Når dette er på plass blir vi tilført verdi, i stedet for at vi må finne ut av det selv. Her stiller Karoline i en særklasse; ingen andre av våre programvarer er utstyrt med en så aktiv og kompetent rådgiver som hele tiden kommer med nye tips. Vi får tilgang til best-in-class bruk av løsningene, det er gull verdt, inkludert opplæring av nye brukere når det trengs.» 

 

 

Åpenhetsloven gjort enkelt for Armaturjonsson

Sommeren 2022 ble åpenhetsloven innført i Norge, og den setter tydelige krav til sikring av anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden – og det er opp til bedriften selv å bevise sin egen innsats. Siden leverandører og avtaler er tett forbundet, satte Strøm og Hemsen stor pris på at House of Control lanserte en løsning for åpenhetsloven

«Vi har fått være med tidlig i utviklingen av løsningen, og derfor vet vi at den fungerer godt for oss. Det er også en fordel at vi kan løse dette på samme sted og få en enda større oversikt over våre partnere. Vi er allerede godt i gang med å legge inn alle forretningspartnere i løsningen»  

Armaturjonsson bruker også systematisk av ansatteoversikten i Complete Control. Her lagrer de kursbevis, CV mm. for å få en mer komplett oversikt per ansatt. Her får de også varslinger på viktig datoer med hensyn til frist for blant annet gjennomføring og fornyelse. 

FÅ KONTROLL OVER KONTRAKTENE DINE

Se selv hvordan vår skybaserte kontraktsadministrasjonsprogramvare gir deg kontroll over kontrakter, eiendeler og forpliktelser.

Book en demo