12 tips: Hvordan forberede seg på en resesjon

by House of Control | 21.10.22 14:04

I denne artikkelen svarer vi på sentrale spørsmål angående den kommende lavkonjunkturen, inkludert å gi bedriften din et sett med 12 oppdaterte tips om hvordan du kan reagere.

Hva er en resesjon?

En resesjon er en økonomisk nedgang – en lavkonjunktur – som merkes i det meste av økonomien to kvartaler på rad. Etterspørselen faller typisk for bedrifter i et klart flertall av bransjer, noe som fører til lavere aktivitet og redusert sysselsetting. Dette kan igjen måles i lavere økonomisk produksjon, inkludert tilbakeslag i industriell produksjon og nedgang i salg til bedrifter så vel som husholdninger.

En mer teoretisk korrekt definisjon av en resesjon er, ifølge US Bureau of Economic Analysis, «en betydelig nedgang i økonomisk aktivitet spredt over hele økonomien, som varer mer enn noen få måneder, normalt synlig i realt BNP, realinntekt, sysselsetting, industri produksjon og engros-detaljhandel.»

Hva skjer under en resesjon?

Det korte svaret er at det selges mindre – fordi etterspørselen faller. Når det selges mindre, må det produseres mindre. Når produksjonen av varer og tjenester faller, trengs det færre enn før på jobb, noe som skaper arbeidsledighet. Hvis fallet i etterspørselen anses å sette de ønskede lønnsomhetsnivået i betydelig fare, begynner bedrifter ofte å si opp støttepersonell – selv mennesker som anses som viktig for selskapets langsiktige vekst. Dette bidrar enda mer til den totale arbeidsledigheten. Lavere sysselsettingsrater reduserer den samlede etterspørselen etter varer og tjenester, og skaper en spiral med lavere etterspørsel og aktivitet.

Kommer det en resesjon?

Ja. Verdensøkonomien er i uorden. Energipriser og inflasjon øker, rentene skader etterspørselen, krig skader forsyninger, og varestrømmene er fortsatt ikke tilbake på sporet etter Covid. Marginene presses. Det har betydning for hele selskapet, og spesielt for CFO.

CFOer og økonomiavdelinger har mye å ta tak i hvis de skal hjelpe virksomhetene deres til å blomstre og overleve. Lederteam og deres styrer ber dem nesten konstant om å gi jevnlig oppdaterte kontantstrømprognoser. Alt presset kan være overveldende. 

Finansdirektører vurderer hvilke kortsiktige kontantbesparelser som kan realiseres ved å stenge lokasjoner eller kansellere leverandøravtaler.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Industrial port at dawn at the Port of Casablanca, Morocco.

Hvordan forberede seg på en lavkonjunktur?

Vi tror virksomheter eksisterer for å skape langsiktige verdier til aksjonærer, kunder, ansatte og andre interessenter. En resesjon er noe en enkelt bedrift ikke kan påvirke. Det er som når en idrettsutøver forbereder seg til et ordinært 5.000 meters løp, men det viser seg å være en hekkekonkurranse når startskuddet går.

Selv om denne hinderkonkurransen er vanskelig å ønske velkommen, bør den sees på som en stor mulighet. Fordi ikke alle bedrifter vil klare seg, kan bedriften din være blant de som kommer slankere ut av resesjonen, med færre konkurrenter og flere kunder. Dermed kan den uforutsette resesjonen være en rute som fører til høyere langsiktig verdi for dine aksjonærer, kunder og ansatte.

I KPMGs analyse av den finanskrisen i 2008-09, observerte de at «en utvalgt gruppe selskaper opprettholdt lønnsomheten og klarte å øke inntekter og marginer, til tross for fallende etterspørsel. Ved å handle tidlig klarte de å opprettholde nesten alle aksjonærverdiene sine, mens den totale aksjonæravkastningen til de dårligste resultatene falt med mer enn 23 prosent.»

Vinnerne tok den gang kostnadskutt for å opprettholde marginer da salget avtok. De brukte også nedturen «til å legge nye vekststrategier - investere i teknologi, skaffe nye eiendeler og kvitte seg med virksomheter som ikke lenger hadde tilstrekkelig vekstpotensial,» skriver KPMG.

For å være litt dristig: Nedgangstider handler ikke om at din bedrift skal gå under, men å sørge for at konkurrenter mister fotfestet. Så hvordan får du mest mulig ut av lavkonjunkturen? Bedriften din er ment å lykkes. Pass på at dagens utfordringer ikke endrer det.

For å hjelpe deg har vi undersøkt de beste rådene for lavkonjunktur tilgjengelig på nettet. Vår konklusjon er at to rapporter fra American Express og KPMG inneholder de mest relevante rådene – både på overordnet nivå og på praktisk nivå.

En særegen lavkonjunktur

Før vi setter i gang ønsker vi å ta noen forbehold. Ovenfor beskrev vi en klassisk lavkonjunktur. Hvis det noen gang har vært noe slikt som en standard resesjon, vil den vi har foran oss mest sannsynlig være en med mange avvik fra normalen.

KPMG skriver at «denne nedturen utspiller seg på måter vi ikke har sett før. Forbrukertilliten har nådd det laveste noensinne, men forbruket er fortsatt høyt. Etterspørselen etter flyreiser - vanligvis en av de første næringene som lider i en nedgang - er høyere enn flyselskapene kan håndtere. Arbeidsledigheten er den laveste på flere tiår, og husholdningenes balanse er fortsatt sterke. Forsyningsbegrensninger – både arbeidskraft og materiell – er fortsatt større faktorer enn svak etterspørsel. Dette er ulikt 2008, 2001, 1992, 1980 eller 1973. Så denne nedturen kan være ulik noe vi har sett før.»

1. Bygg dynamiske scenarier for å hjelpe deg med å reagere raskt og strategisk

Ovenfor sammenlignet vi en resesjon med en hinderkonkurranse, mens vi også uttalte at resesjonen fremover sannsynligvis vil være ganske unik sammenlignet med nylige resesjoner. For å holde seg til hindermetaforen, må et selskap bygge scenarier for hvordan de skal handle i møte med ennå ukjente hindringer. KPMG skriver at «nedturen bare er den siste eksterne hendelsen som illustrerer behovet for smidig og fremtidsrettet strategiutvikling.» En mer praktisk tilnærming ville være å ofte diskutere hvordan selskapet bør handle gitt scenario A, B og C.

2. Bruk dataene du har

Hvilke kostnader vil påløpe de neste seks månedene? Hvilke og hvor langvarige forpliktelser har din bedrift? Kjenner du utløpsdatoene til viktige kontrakter, og blir du varslet på forhånd? Verktøy for budsjettering, prognoser og kontraktstyring er der for å hjelpe deg. Bruk tilgjengelige data til å gjøre simuleringer for ulike scenarier og identifisere kostnadsdrivere.

3. Forebyggende kostnadskutt

Selv om en lavkonjunktur er på vei, lever administrerende direktører og finansdirektører med urealistiske håp om at resesjonen ikke vil ramme deres selskap. De tilhører de som handler forebyggende mens de fortsatt har tid til å ta veloverveide grep. KPMGs råd er klart: Ikke vent til marginene begynner å falle. Dette gjelder også økonomiske kostnader: Ikke vent med å restrukturere gjeld til du sårt trenger det.

4. Reforhandle alt

Mest sannsynlig ble dine nåværende leverandøravtaler signert for å gi deg tilgang til produkter og tjenester for å hjelpe dere å vokse. Når omstendighetene endrer seg og veksten settes på vent, kan det være på tide å reforhandle flere kontrakter, selv før utløpsdatoen.

5. Shop rundt

Hos House of Control er tommelfingerregelen vår at 10 prosent av andre driftskostnader kan elimineres gjennom forsvarlig kontraktsansvarlig – ganske enkelt ved å eliminere leveranser du ikke visste at du betalte for. Men det er flere måter å spare på enn å kutte og reforhandle: Du kan også shoppe rundt. Spesielt i en tid med lavkonjunktur er det flere leverandører som er klare til å gjøre forretninger med deg til lavere priser.

6. Let etter og ta i bruk ny teknologi

Husker du hvordan Covid plutselig gjorde Zoom og Teams til kjente navn? Disse plattformene for virtuelle møter hadde eksistert lenge, men med forbud mot fysiske møter måtte vi endre vanene våre. På samme måte er det mange apper som er lett tilgjengelige for å gjøre manuelt kontorarbeid billigere og mer effektivt. Denne lavkonjunkturen kan bli stedet i tid da bedriften endret seg før konkurrentene. Mest sannsynlig handler investeringene som trengs mer om å endre vaner enn å prioritere midler.

7. Forbedre cashflow og likviditet

En «krigskiste» med kontanter i banken er nyttig ikke bare som et defensivt tiltak. En sunn likviditetssituasjon er ofte en forutsetning for å handle proaktivt i nedgangstider, for eksempel investere i fremtidig vekst eller kjøpe opp andre selskaper.

8. Finjuster den kommersielle strategien

I praksis handler strategi like mye om hva bedriften din ikke gjør. Er det grupper av kunder, geografiske markeder, bransjer og produktområder der det er bedre å trekke deg ut? Gjør det! De første tapene er ofte de minst sårende. En resesjon er det rette tidspunktet for å skjerpe det strategiske fokuset ved å doble ned på dine beste kunder.

9. Spill M&A i forsvar så vel som angrep

«En nedgang er et godt tidspunkt å rydde opp i porteføljen - og å kjøpe opp virksomheter som kan levere nye kilder til vekst,» sier KPMG.

10. Hold på (de riktige) talentene

Din bedrifts fremtidige suksess avhenger av kvaliteten og entusiasmen til teamet ditt. Når du leter etter nyansatte har du sikkert opplevd hvor få virkelig gode kandidater som fins. Vi tror dette sannsynligvis vil fortsette gjennom resten av resesjonen – og i enda større grad etterpå. Nå kan det være rett tid for tiltak som styrker lojaliteten blant de sentrale lagspillerne. Hvis du styrker kameratskapet nå, er sjansen stor for at folk vil forplikte seg på sikt.

11. Maksimér dine ansattes kompetanse

Denne kommer fra American Express-artikkelen: Hvis du fortsatt leter etter hvordan du kan kutte kostnader, kan du vurdere den nåværende bruken av dine ansattes erfaring og ferdigheter. Du kan tape penger ved å ha folk i feil stillinger. Gi ansvar til de ansatte som er dyktigst og mest effektive på disse områdene. Det er ofte nødvendig for en person å være ansvarlig for ulike oppgaver, men vurder å bytte noen av disse oppgavene med en annen person som er bedre.

12. Et «bofellesskap»?

I tidligere tider og i mindre velstående samfunn deler gjerne flere mennesker samme bolig. Bedrifter kan lære av dette: Har du overskuddsplass, inviter inn ett eller flere mindre firmaer for å dele kontorene dine. Dette rådet er relatert til de to tidligere nevnte rådene: Flere mennesker og ideer på samme sted – spesielt i en tid med nød – er den typen X-faktor som kan endre fremtiden til din bedrift.

Relevante produktsider: Vår løsning for avtalehåndtering og vår løsning for IFRS 16

 

Additional Reading