Enklere budsjettprosess med Complete Control

by House of Control | 20.03.17 13:46

House of Control gir deg mulighet til å få god kontroll og gjøre budsjettprosessen enklere. Complete Control leverer rapporter på avtaler og eiendeler per lokasjon, avdeling og bruker. Med et par tastetrykk får du full oversikt over aktive avtaler og eiendeler.

Løsningen gir virksomheten enkelt tilgang til:

  • Oversikt over bedriftens eiendeler per avdeling som gir full kontroll på hva som må byttes ut av eiendeler og utstyr.
  • Budsjettunderlag med kontoplassering og periodisering av alle avtaler per avdeling.
  • Kontroll og status på virksomhetens leasingavtaler på biler, printere, maskiner m.fl. for å se hvilke avtaler som utløper og må byttes ut, og hvilken kostnad leasingavtalene har for kommende år.
  • Rapport på avskrivninger på eiendeler for neste år.
  • Mulighet til å være i forkant og se hvilke avtaler som løper når fordelt på ansatte og avdeling, og foreta kostnadsreduserende tiltak og reforhandling av avtaler om nødvendig.

Complete Control gir deg full oversikt og hjelper deg med avtaleforvaltning og forberedelser til budsjettprosessen. Ikke nøl med å ta kontakt for å høre mer om vår løsning som gir din virksomhet full kontroll!

Subscribe Now

Additional Reading