Forventer å bruke minst 5 millioner kroner på å oppfylle IFRS 16-kravene

by House of Control | 19.06.19 13:44

En stor undersøkelse fra KPMG viser at selskaper verden over sliter med å overholde kravene i IFRS 16, og at valg og implementering av programvare er blant de største bekymringene.

I undersøkelsen Global Lease Accounting Survey har KPMG kartlagt status for håndtering av kravene i IFRS 16. Over 800 selskaper verden over deltok i undersøkelsen høsten 2018.

Dette er de fire største utfordringene for selskapene i undersøkelsen:

● Å få full oversikt over alle leie- og leasingavtalene

● Å sette riktig diskonteringsrente

● Å få riktige tall inn i et system for leie- og leasingavtaler

● Å integrere programvaren for leie- og leasingavtaler med eksisterende ERP-system

Dyrt å overholde kravene
Selskapene sier at det er kostbart for dem å overholde kravene i IFRS 16. 23 prosent av selskapene forventer å bruke minst 500.000 dollar på å oppfylle kravene. 18 prosent vet ikke hva det vil koste.

Det vil i seg selv være arbeidskrevende å få oversikt over alle leieavtalene. Over 40 prosent av respondentene sa at deres selskaper hadde 500 eller flere leieavtaler, og like mange sa at de har leieavtaler på mer enn ti lokasjoner.

«Å finne og samle data på disse avtalene kan kreve tusenvis av timer,» skriver KPMG.

Kanskje er det ikke til å overraskes over at 83 prosent oppga at de fortsatt jobbet med å samle inn og validere data, som er en tidkrevende men nødvendig jobb for å gjøre de nødvendige kalkulasjonene og rapporteringen som kreves.

Strever med å finne riktig programvare
Nesten halvparten av selskapene sier at de har kjøpt programvare for å håndtere IFRS-16 kravene. Men, kun 16 prosent hadde i forkant gjort en analyse av systemkrav.

«Dette er tall som antyder at mange selskaper har valgt programvare før de fullt ut har forstått hvilke regnskapsmessige, driftsmessige og prosessuelle hull de må tette. Det kan gjøre at de velger programvare som ikke er optimal for de konkrete behovene de har,» skriver KPMG.

Integreringen av programvare for leie- og leasingavtaler med eksisterende systemer er sett på som den største utfordringen, fordi det går til kjernen av et av hovedspørsmålene, mener KPMG:

«Implementeringen må være bærekraftig på lang sikt; det er ikke bare en engangs compliance-jobb. Informasjon om avtalene blir nødvendig i hver eneste regnskapsperiode fremover. Tallstørrelser endres når leieavtaler fornyes, ved vesentlige revideringer av verdivurderinger eller når vilkårene endres. Det gir mening både kommersielt og strategisk å sikre et langsiktig perspektiv på implementeringen. Slik kan selskapet på lang sikt spare betydelig tid og krefter internt.»

Mange børsnoterte selskaper i Norden har allerede løst utfordringene. De har valgt modulen fra House of Control, som inneholder alt selskapet trenger av funksjonalitet for en rask, enkel og riktig rapportering i henhold til kravene i IFRS 16.

Additional Reading