IFRS 16 Advisory - tjenesten som gjør IFRS 16 enklere og mer effektivt

by Gregory Gjini Gregory Gjini | 31.01.23 15:13

Et godt IFRS 16-verktøy er halve jobben, men selve oppgavene og pliktene kan være både tidkrevende og faglig utfordrende. Nå kan du få hjelp til dette – fra mennesker som er eksperter på bruk av verktøyet og har hjulpet flere hundre virksomheter med IFRS 16-rapportering.  

Bilder til blogginnlegg - Rename når de lastes ned-2


IFRS 16-arbeid kan være utfordrende og tidkrevende. Først må du kartlegge alle kontrakter og fastsette leiebetalingene. For hver kontrakt må du finne leieperioden og finne riktig diskonteringsrente. Det er før du beregner nåverdien av leiebetalingene – igjen for hver eneste kontrakt. Denne brukes til å regnskapsføre forpliktelsen og eiendelen, pluss til å regnskapsføre bruksrettsverdien. 

Høres det skremmende ut? Vel, det er faktisk mer å gjøre. 

Et godt verktøy er en forutsetning for å bokføre leie- og leasingavtaler i henhold til IFRS 16-kravene. Kunnskapene om IFRS 16 og erfaringen med praktisk håndtering av avtalene må du i utgangspunktet ha selv. Du må også ha tid tilgjengelig til å gjennomføre selve IFRS 16-rapporteringen. 

 

Møt to IFRS 16-eksperter

Heldigvis finnes det eksperter som Karl Oscar Rosli og Pål Havneraas i House of Control. De er to av ekspertene som hjelper eksisterende kunder med å løse den delen av IFRS 16-puslespillet som programvarer ikke kan løse alene. 

 

Bli kjent med Karl Oscar Rosli

Karl Oscar Rosli - House of ControlKarl Oscar er teamleder for IFRS 16-løsningen hos House of Control, som er kjent for sitt verktøy som hjelper brukere med å administrere leasingkontrakter i henhold til kravene i IFRS-standarden.

Som en av de fremste ekspertene på praktisk bruk av løsningen, har Karl Oscar hjulpet de aller fleste av House of Controls kunder med alt fra registrering av IFRS 16-kontrakter, diskonteringsrater og nåverdier til avstemminger og rapportering. 

Karl Oscar får løpende bistand fra Pål, som er controller i House of Control Group.

 

Bli kjent med Pål Havneraas


Pål Joakim Ilebekk Havneraas - House of ControlPål har fem års erfaring som revisor i Big Four-firmaet EY, hvor han har hjulpet børsnoterte og unoterte selskaper med – blant annet – IFRS-spørsmål. House of Control Group er et selskap som tar sin egen medisin.

Som børsnotert selskap før vi ble en del av Visma-familien, hadde Pål hovedrollen med å sikre at alle kravene i IFRS 16-standarden ble fulgt. 

Sammen med andre kolleger hjelper de to House of Control-kunder med å overholde IFRS 16. Kundene er i de fleste bransjer, inkludert Professional Services, Finance og Automotive.

 

Mange faglige og løpende utfordringer 

IFRS 16 – med eller uten et digitalt verktøy – består av mange ulike og gjentagende oppgaver: 

  • Avstemming av ERP mot input fra House of Controls IFRS 16-løsning 
  • Endring og oppdatering av diskonteringsrente 
  • Endringsavstemming før rapportering 
  • Månedlig revidering og gjennomgang av avtaler 
  • Vedlikehold av kontoplan tilpasset ERP- og konsolideringssystem 
  • Håndtering av avvik som oppdages 
  • Revurdering av avtalene 
  • Kategorisering av avtalene 
  • Dokumentasjon til revisor i årsoppgjøret 

 

Pål sier at IFRS 16-rapportering har flere iboende utfordringer for CFO og økonomiavdelingen: 

«Mange av IFRS 16-oppgavene gjøres normalt hvert kvartal eller årlig av økonomimedarbeidere i børsnoterte selskaper og andre som bruker IFRS. Det innebærer at de færreste blir eksperter på verktøy og metode. Mange bruker mer tid enn nødvendig med alt fra avstemminger til oppdatering av diskonteringsrater og revurdering av avtaler. Kundene er gjerne usikre på om de har brukt riktig fremgangsmåte.» 

 

Bred IFRS 16-erfaring ut til kundene  

Karl Oscar har hjulpet flere hundre kunder i gang med implementering og riktig bruk av House of Controls IFRS 16 løsning. Ofte kommer kunden tilbake til ham og kollegene når de bruker verktøyet, sier han:  

«Siden IFRS 16 ble innført i januar 2019 har vi hjulpet kunder innenfor de fleste bransjer, inkludert retail, transport, tjenester og energi. De har alle typer faglige utfordringer knyttet til leie- og leasingavtaler i regnskapet. Det er mange ulike oppgaver som skal løses, som det kan være frustrerende både fordi det er vanskelig og fordi også CFOens døgn har kun 24 timer.»  

 

Om IFRS 16 Advisory og hvorfor du burde kontakte oss

Kort fortalt er det denne erfaringen som House of Control nå tilbyr med tjenesten IFRS 16 Advisory. Som kundenes betrodde hjelper i IFRS 16-spørsmål har Karl Oscar, Pål og deres kolleger utviklet et sett unike egenskaper:  

 

Dobbel fordel gir best practice 

«At vi er utviklerne av Europas ledende verktøy for IFRS 16-håndtering har gitt oss en dobbel fordel. Ingen har brukt verktøyet mer enn oss, og vi er heldigvis eksperter på bruken av vår egen løsning. Det innebærer også at vi har sett de aller fleste typer leie- og leasingavtaler når vi har hjulpet våre flere hundre kunder,» sier Pål.  

 

Spar tid og øk effektiviteten

Kunder som bruker IFRS 16 Advisory opplever gjerne dobbelt opp av besparelser: De bruker mindre tid i egen avdeling til å gjennomføre de krevende oppgavene. Og selskaper som benytter seg av annen ekstern bistand, ser at de sparer mange timer i konsulentbruk.  

 

Best practice på IFRS 16, garantert

«For meg ligger det en forpliktelse i å kalle noe best practice. Med det verktøyet vi har og den erfaringen vi har fått fra så mange kunder, tror jeg vi kan si med hånden på hjertet av vi kan levere best practice innen IFRS 16-rapportering for våre kunder. Det føles ganske godt å se hvor takknemlige kundene er for arbeidet som vi løser for dem,» sier Karl Oscar.    

 

House of Control tilbyr i utgangspunktet tre ulike pakker for bedrifter med ulike behov innen IFRS 16, med mellom 6 og 12 timers bistand hvert kvartal.

 

 

Additional Reading