Slik forbedrer du cash flow i bedriften

by House of Control | 07.okt.2019 15:28:51

Cash is King – enten dere skal vokse eller dere må ta grep i utfordrende markeder. Vi gir deg sju tips til hvordan du kan forbedre likviditeten i bedriften.

1. Lag gode prognoser
For å vite hva som kan forventes av bevegelser inn og ut av bedriftens bankkonto, er første steg å utarbeide en prognose over innbetalinger og utbetalinger i en relevant periode. Jo bedre oversikt du har over sikre innbetalinger og utbetalinger, desto raskere og mer presise blir prognosene. De fleste vil bli overrasket over hvor stor andel av bevegelsene inn og ut av bankkontoen som faktisk er forutsigbar. For de fleste bedrifter vil det mest hensiktsmessige være å ha en rullende 12 måneders prognose for likviditeten.

2. Vær ajour med faktureringen
Det er ingen grunn til å vente med faktureringen når varene er levert. Kanskje kan dere også avtale at minst deler av leveransen skal forskuddsbetales? Har dere full oversikt over faste avtaler med kundene? Første bud er å ha full kontroll på hvem som er kontaktperson og hvor faktura skal sendes. Andre bud er en faktura som er enkel å forstå for motparten.

3. Bruk de teknologiske mulighetene for innbetalinger
Sender du fakturaene i posten? Eller har dere fornyet dere og bruker e-post med faktura som vedlegg? Dessverre er ingen av delene videre fremtidsrettet. I dag er det beste å sende elektronisk faktura direkte fra ERP-/regnskapssystemet. Kanskje kan dere også ta i bruk rimelige løsninger for umiddelbar mobilbetaling eller kortbetaling i stedet for etterfølgende fakturering?

4. Vær ikke redd for å snakke med kunden
Betaler kunden etter fristen? Skriftlig kommunikasjon og purringer kan både skape avstand og bli oversett. Dersom du i stedet ringer kunden, kan du benytte anledningen til å høre hvordan det går med dem og spørre om det er noen spesiell årsak til at de ikke har betalt innen fristen.

5. Vurdér å ta i bruk factoring
Snarveien til å få inntektene raskere inn på konto er å bruke profesjonell hjelp. Ved å selge fakturaene til en tredjepart (factoring), får du pengene inn på konto med én gang, mens andre følger opp kundens innbetalinger. Baksiden av medaljen er at dette selvsagt koster penger i form av at dere får ikke får inn 100 prosent av fakturaens pålydende. Mange bedrifter opplever imidlertid at dette er en veldig hensiktsmessig måte å forbedre likviditeten, ikke minst fordi reskontro og purringer ikke er det man ønsker å bruke tiden på.

6. Kutt kostnader
Som privatpersoner vet vi godt hvordan nye faste utgifter kommer snikende: Et nytt abonnement, et nytt månedlig bidrag, en ny leveranse på døra… Alle sammen gode ting så lenge vi bruker dem. Slik er det også i bedriftene, for kostnadene er som regel der for å støtte verdiskapingen. Men, i en dynamisk bedrift endres behovet for innsatsfaktorer hele tiden, og da gjelder det å ha full oversikt over løpende avtaler. Du kan også kutte kostnader ved å reforhandle avtalene neste gang de skal fornyes – så sant du vet når det er.

7. Få balanse i kredittider
Har dine kunder og leverandører ulike kredittider? Må du betale bedriftens fakturaer i løpet av 14 dager, mens du gir kundene 30 dager? I så fall skaper du dine egne likviditetsproblemer. Disse utfordringene kan bli større når det går bra og dere vokser, for lønn og underleveranser øker mens du fortsatt ikke har fått inn de nye inntektene på konto.

Vi har utviklet Complete Control for at våre kunder skal ha full oversikt over løpende inntekter og kostnader. De fleste kundene opplever en rask ROI simpelthen fordi en full oversikt over bedriftens forpliktelser viser at de har betydelige leveranser som kan kuttes.

Subscribe Now

Additional Reading