Finansielle leasingavtaler: Slik skal de behandles i regnskapet

by House of Control | Dec 17, 2018 11:14:48 AM

Er dere et stort foretak som bruker leasing for å finansiere viktig materiell? Har dere full risiko og kontroll over tingene? I så fall bør du lese dette.

Mange av våre kunder har fått med seg at IFRS 16 gjør at børsnoterte selskaper nå må balanseføre sine leie- og leasingavtaler. Men det er ikke bare de børsnoterte eller på andre måter IFRS-pliktige som skal balanseføre leasingavtaler.

Oppfyller ditt selskap to eller tre av følgende kriterier: Minst 50 ansatte, 70 millioner kroner i omsetning og/eller 50 millioner kroner i balanseverdier? I så fall bør dere ha et bevisst forhold til kravene til balanseføring av finansielle leasingavtaler som gjelder i alle de tre skandinaviske landene (NRS 14 i Norge, K3 i Sverige, Regnskabsklasse C i Danmark).

Disse reglene sier at såkalte finansielle leasingavtaler skal balanseføres, mens operasjonelle leasingavtaler ikke skal. (IFRS 16 skiller ikke mellom de to typene leasingavtaler.) Hva kjennetegner en finansiell leasingavtale? Her er noen typiske egenskaper ved avtaleforholdet:

● Dere har full risiko for eiendelen i avtaleperioden, inkludert reparasjoner og vedlikehold.

● Dere har full kontroll over eiendelen og høster all økonomisk gevinst fra bruken av den.

● Når leasingavtalen er over, vil den økonomiske verdien av eiendelen være svært lav – i praksis et avbetalingskjøp.

● Nåverdien av leasingkostnadene er større enn hva det ville koste å kjøpe eiendelen «up front».

Det finnes ingen veldig klare definisjoner, og det vil alltid være rom for tolkninger. Eksempler på hva som kan være finansiell leasing er større lastebiler med spesialtilpasninger, anleggsutstyr og treningsapparater.

Det som ikke er finansielle leasingavtaler, men tvert i mot operasjonelle leasingavtaler, er typisk en husleieavtale hvor den som eier eiendommen skal fortsette å eie den etter avtalens utløp.

House of Control har utviklet en modul for full kontroll med selskapets finansielle leasingavtaler. Her får CFO full kontroll med alle sentrale data i leasingavtalen, inkludert pris, løpetid og oppsigelsestid. Det er en modul som gir svært raske og presise data til regnskapet, og som i tillegg gir svært gode rapporteringsmuligheter.

Er du usikker på om din virksomhet skal balanseføre leasingavtaler? La oss ta en uforpliktende prat!

Subscribe Now

Additional Reading