Dette er kostnadene ved manglende kontroll

by House of Control | 07.08.20 12:01

Vurderer dere å anskaffe et digitalt verktøy for avtalehåndtering, sentral kontroll med eiendeler, forvaltning av kontrakter med kunder og leverandører eller lignende formål? Enten dere akkurat svarer ja eller nei på spørsmålet, er det på sin plass å se på hvilken nytte og verdi slike verktøy kan ha for dere.

En hensiktsmessig tilnærming til spørsmålet er å se på hvilke konsekvenser det kan ha for organisasjonen å fortsette uten en sentral og enhetlig kontroll med avtaler, eiendeler og andre forpliktelser. La oss kalle det kostnadene ved manglende kontroll.

Her er ti måter manglende kontroll gir økte kostnader, enten direkte eller indirekte:

  1. Har minst dobbelt opp av ulike leveranser
  2. Uønsket automatisk fornyelse av avtaler
  3. Går glipp av reforhandling av avtaler
  4. Realiserer ikke bøter og kompensasjoner ved mangelfulle leveranser
  5. Kjøper inn eiendeler dere allerede har
  6. Tungvint håndtering av regler knyttet til finansiell leasing og IFRS 16
  7. Bruker tid på å lete opp postene i neste års budsjett
  8. Mister tid og fokus som burde vært brukt til strategiske initiativer
  9. Kompliserer regnskapet unødvendig
  10. Glemmer å justere prisene til egne kunder

Den enkleste veien til å redusere alle disse kostnadene er ved å ta i bruk et godt verktøy for avtalehåndtering. Mange kaller dette for contract lifecycle management. Complete Control er navnet på en plattform av løsninger som gjør mer enn å hjelpe dere med utfordringene over; med Complete Control får CFO et helt nytt arsenal av verktøy for å styrke kontroll og lønnsomhet i selskapet.

Penger ut av vinduet betyr mindre midler til vekst, strategiske initiativer og utbytte – samt at selskapet blir mindre robust i krisetider. Eiere, styremedlemmer og administrerende direktør setter sjelden pris på at bunnlinjen blir helt eller delvis spis opp av unødvendige kostnader. De forventer at CFO har kontrollen – at selskapet er «lean».

Skal vi snakke sammen om hvordan dere kan eliminere unødvendige kostnader?

Hvor mange avtaler har dere egentlig?
8 grunner til at regneark er dårlig egnet til avtalehåndtering
Sjekkliste når dere skal kjøpe verktøy for avtalehåndtering
31.000 brukere: 10 grunner til at de valgte House of Control
Derfor applauderer investorene når CFO bruker Complete Control
Dette avgjør ROI når dere bruker Complete Control

Subscribe Now

Additional Reading