Åpenhetsloven synliggjør det gode arbeidet Vianor allerede har gjort

by Gregory Gjini Gregory Gjini | 16.05.23 22:26

Dekk- og bilservicekjeden Vianor har allerede oppfylt de fleste kravene i åpenhetsloven. Med loven får de synliggjort arbeidet, samtidig som de får bedre kontroll med leverandører og rammeavtaler – og sparer millionbeløp.

Vianor om åpenhetsloven

 

Vianor er Nordens største dekk- og bilservicekjede. Bare i Norge har Vianor 170 verksteder over hele landet og nesten 500 ansatte. Omsetningen i 2021 var på 1,3 milliarder kroner. Kjeden er heleid av den finske dekkprodusenten Nokian Tyres.

 

Vil du se på vår løsning for åpenhetsloven?


Software for Åpenhetsloven - Se den live

 

 

Vianor: En viktig aktør for sikker transport og ansvarlig virksomhet

Over 70 prosent av omsetningen kommer fra krevende bedriftskunder. Semitrailere og varebiler på vei til kunder; busser med passasjerer på vei til neste destinasjon; anleggsutstyr i bruk til viktige infrastrukturprosjekter… Alle trenger sikre dekk, og hvert minutt teller når reparasjoner må utføres. 

I et samfunn med omfattende vare- og persontransport, spiller aktører som Vianor en avgjørende rolle for at varer og tjenester kommer trygt frem til riktig tid. I tillegg forventer og krever kundene at Vianors virksomhet er ansvarlig når det gjelder miljø, klima, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og andre forhold.

 

Innkjøpsansvarlige i Vianor sikrer ansvarlig leverandørkjede og ser fordeler med åpenhetsloven

Det er Ståle Birkeland og Peter Einarsson som har det øverste ansvaret for innkjøp i Vianor i Norge og Sverige. De ga oss et innblikk i hvordan Nokian Tyres allerede har gjort omfattende arbeid for å sikre en ansvarlig leverandørkjede, og hvordan åpenhetsloven vil synliggjøre det viktige arbeidet. Og så fikk vi vite at arbeidet med åpenhetsloven mest sannsynlig kommer til å spare dem for flere millioner kroner...

«Dette arbeidet er blitt veldig viktig for både oss og kundene. For eksempel, når et busselskap har vunnet et stort offentlig anbud, settes strenge krav til bærekraft og menneskerettigheter. Vår jobb er blant annet å sikre at dekkene er slitesterke og trafikksikre, at de er produsert så miljøvennlig som mulig, og at arbeidsforholdene i hele leverandørkjeden er godt håndtert.» 

Ståle Birkeland, Head of Operations

Ståle Birkeland er Head of Operations for hele Skandinavia. Før han kom til Vianor i 2010 hadde han fått bred driftserfaring i flere produksjonsselskaper, sist i Primex Ingredients. I Vianor leder han avdelingene for opplæring, eiendom, sikkerhet, miljø, internrevisjon – og innkjøp. 

Til å lede innkjøp har Ståle den svenske kollegaen Peter Einarsson, som har tittelen Purchasing Manager Scandinavia. I Norge og Sverige har Vianor en samlet omsetning på rundt 2,5 milliarder kroner. Peter har vært i Nokian og Vianor i over 16 år, og har fått en bred erfaring innen både innkjøp og logistikk i selskapet.

 

Vianor og Nokian viser åpenhet i arbeidet med leverandørkjeden for dekk og bildeler

Kortversjonen av Vianors leverandørkjede begynner med at selskapet er heleid av den finske dekkprodusenten Nokian Tyres. De produserer rundt 80 prosent av dekkene som selges av Vianor, mens resten utgjøres av to Asia-baserte produsenter i tillegg til et lite utvalg importører i Norge og Sverige. Bildelene som brukes ved verkstedene kommer i hovedsak fra to leverandører.

«Nokian Tyres er langt fremme når det gjelder ansvarlighet i leverandørkjeden, inkludert en grundig supplier code of conduct. Nokian Tyres har siden 2016 brukt stadig større ressurser på kontroll av underleverandører av gummi og andre stoffer som inngår i produksjon av dekk. I 2022 ble 82 prosent av leverandørene fysisk kontrollert, og innen 2025 skal de opp på 100 prosent. Flere underleverandører som ikke deler våre verdier er blitt valgt bort.»

Ståle Birkeland, Head of Operations

Vianor gjør også tiltak i egen virksomhet. Deres internrevisor reiser på uanmeldte besøk til verkstedene for å få bekreftet at driften skjer i henhold til selskapets retningslinjer. Ståle sier – lettere spøkefullt – at Vianor har vært dårlige til å fortelle om alt det bra arbeidet som er gjort i konsernet: 

«Nokian Tyres har høye ambisjoner både for seg selv og for oss. For vår del er det svært takknemlig når kravene i åpenhetsloven først og fremst handler om å bli mer åpne om det gode arbeidet som allerede er gjort i vår leverandørkjede. Dette er mye hyggeligere enn å ta vanskelige samtaler med leverandørene og rydde opp i uønskede forhold som bryter med egne retningslinjer». 

Les mer om åpenhetsloven: Guide for åpenhetsloven

Ansvarlighet i praksis: Aktsomhetsvurderinger hos 90 leverandører

Fra juli 2022 har åpenhetsloven pålagt norske selskaper å gjøre aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden. Nå jobber Ståle og Peter med å få på plass hvordan Vianor skal gjøre aktsomhetsvurderinger av resten av leverandørene – store som små.  

«Den ene av de to mindre dekkprodusentene baserer seg i stor grad på leieproduksjon ved ulike fabrikker. Både landrisiko og andre forhold tilsier at vi bør bruke tid på denne leverandøren. Vi har ingen grunn til å mistenke brudd på verken menneskerettigheter eller anstendige arbeidsvilkår ved fabrikkene de bruker, men i dag har vi ikke så god innsikt som vi burde ha,» sier Peter. 

Vianor har identifisert over 90 leverandører som de nå følger opp for å overholde kravene i åpenhetsloven.

 

Vianor bruker House of Control for å vurdere leverandørens menneskerettigheter og arbeidsvilkår

En del av aktsomhetsvurderingene er å be alle leverandørene om å svare på et spørreskjema om menneskerettigheter og arbeidsvilkår i deres bedrift og hos underleverandørene. Til dette har Vianor valgt å bruke et skreddersydd verktøy fra House of Control. 

«Som alltid når vi gjør innkjøp, gjorde vi en grundig vurdering av flere tilbydere av digitale verktøy for åpenhetsloven. Det avgjørende for hvorfor vi valgte løsningen fra House of Control, er at løsningen er enkel å bruke og tilpasset vårt behov og ambisjonsnivå,» sier Peter. 

Han forteller at det gikk raskt å laste inn alle leverandørene i løsningen og å sette opp spørreundersøkelsen. Og når de har hatt spørsmål, har kontaktpersonen i House of Control aldri vært langt unna:

Karoline Rønsdal - Private Investor - Feddie Ocean ...«Karoline Rønsdal har vært en utrolig ressurs for oss – fra vi signerte avtalen til vi sendte ut den første spørreundersøkelsen. Stort sett følger hun oss opp før vi selv vet at vi trenger hjelp, og hun svarer alltid raskt når vi ringer. En slik oppfølging tilfører stor brukerverdi til programvaren.

Peter Einarsson, Purchasing Manager Scandinavia

 

 

Sparer millioner som en følge av prosessen med åpenhetsloven

Ståle sier at arbeidet med åpenhetsloven handler om mer enn compliance. Ja, Vianor kommer trolig til å spare millioner av kroner som en følge av prosessen de har satt i gang:

«Med full oversikt over alle leverandørene er vi bevisst alle avtalene vi har og innkjøpene vi gjør. La meg si det slik: Det var skremmende å se hvor mange av innkjøpene som gjøres utenfor eksisterende rammeavtaler. Med så mange verksteder som vi har, er det ikke til å komme unna at det noen ganger gjøres innkjøp med andre leverandører enn dem vi har avtaler med. Men, slikt blir fort en dyr og dårlig vane. Vi kommer til å spare millionbeløp på en oppstramming.»

 

Vianors råd: Sett av dedikerte ressurser til jobben

«Hvilke råd har dere til andre som skal overholde kravene i åpenhetsloven, inkludert å gå i gang med retningslinjer, aktsomhetsvurderinger og offentlig redegjørelse?»

«Ett råd er å sette av dedikerte ressurser til arbeidet med åpenhetsloven, for det kommer i tillegg til alt det andre man gjør. Et annet råd er å komme i gang og bevege seg i riktig retning. Vår holdning er at så lenge vi hele tiden foretar gradvise forbedringer, så ender vi opp på et godt sted etter hvert,» sier Ståle.

 

Software for Åpenhetsloven - Se den live

 

 

Additional Reading