Sjekkliste for avtalehåndtering

by House of Control | 02.11.21 15:06

Effektive prosesser for kontraktshåndtering er viktige for enhver virksomhet – stor som liten. Når
virksomheten har klare og konsistente rutiner for håndtering av kontrakter, har de også bedre kontroll
på ressurser, kostnader og kontantstrøm.

Det første trinnet i planleggingen av en effektiv kontraktsstyringsstrategi er å identifisere alle
kontraktene du har og i hvilke volum. De fleste selskaper undervurderer antall signerte kontrakter,
noe som ofte resulterer i unødvendige kostnader for bedriften.


Selv for selskaper som allerede har etablert gode rutiner og har god oversikt over håndtering og
reigstrering av avtaler, er det viktig å regelmessig forsikre seg om at en har oversikt over alle
signerte kontrakter.


For å hjelpe deg har vi utarbeidet en liste over ulike type kontrakter. Noen vil være relevante for
virksomheten din, andre ikke. Uansett, ved å gjennomgå denne listen ofte og dele den med kolleger
kan du få større kontroll over kontraktens livssyklus og forsikre deg om at dere har kontroll på alle
avtaler.

Last ned pdf

Avtalehåndtering-checklist-banner-1

 

Subscribe Now

Additional Reading