Choose language

Kravene i åpenhetsloven: Slik påvirker den din bedrift

Åpenhetsloven krever at din bedrift gjør helt nye vurderinger av leverandørene. Loven kan få positive effekter, hvis håndtert riktig. Hvis ikke snakker vi om ganske mye krevende papirarbeid.

 Kravene i åpenhetsloven. 
Slik påvirker den din bedrift.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og den setter krav til at dere gjør aktsomhetsvurderinger.

Hvordan har det gått for dere?

Dette er loven som pålegger dere en mye grundigere kontroll med underleverandørene, og som kan bidra til å beskytte og styrke omdømmet. Men, som med alle lover, det er mange krav som må oppfylles. 

Se presentasjon av vår løsning i dette korte webinaret: Åpenhetsloven: Status og refleksjoner fra våre kunder

Dette er åpenhetsloven

Hvem gjelder åpenhetsloven for? Virksomheter som omfattes av loven, er alle som oppfyller to eller tre av følgende kriterier:

 • Omsetning på minst 70 millioner kroner
 • Balansesum på minst 35 millioner kroner
 • Minst 50 årsverk

Åpenhetsloven skal

 • fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold – i egen virksomhet og hos underleverandørene, også utenfor Norge
 • sikre virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette inkluderer å offentliggjøre en redegjørelse, slik at publikum får tilgang til informasjon om hvordan negative effekter for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold håndteres i din bedrift.

Dette betyr loven i praksis for din bedrift

Bedriften og underleverandørene må oppfylle to FN-konvensjoner fra 1966 om sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter samt ILOs konvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Det stilles også krav om anstendige arbeidsforhold i form av helse, miljø og sikkerhet, og en lønn som er til å leve av. Det kan bli krevende å oppfylle loven, inkludert å gjennomføre alle aktsomhetsvurderingene.

Software for Åpenhetsloven - Se den live

Som bedrift skal dere blant annet:

 • Ha full oversikt over underleverandørene
 • Utføre aktsomhetsvurderinger
 • Kartlegge negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter – både faktiske og potensielle
 • Vurdere risiko og alvorlighet ved hvert forhold
 • Beskrive tiltak som gjøres for å stanse, forebygge eller begrense de negative forholdene
 • Følge opp og bevise gjennomføring av tiltakene
 • Beskrive resultater av tiltakene
 • Ha et system for jevnlig gjennomgang av forhold og tiltak
 • Lage en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger, som skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år
 • Ha resultatet offentlig tilgjengelig, slik at dere kan besvare henvendelser innen tre uker

Les også: Hva er en aktsomhetsvurdering

(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen)

Åpenhetsloven 2022

Har dere en plan for å oppfylle kravene?

Dette kan bli en omfattende jobb å offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger gjort i bedriften - og så oppdatere arbeidet. Hvordan har dere tenkt å organisere dette arbeidet og hente inn informasjonen? Hvor skal resultater fra kartlegginger lagres? På hvilken måte skal dere sikre kontinuitet i arbeidet? Hvor raskt kan dere gi publikum informasjon om hvordan virksomheten jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår?

Det er mange spørsmål som melder seg, og det straks. Loven trådte i kraft 1. juli 2022, og Forbrukertilsynet har fått oppgaven med å sjekke at næringslivet oppfyller loven. Flere av de største rådgivningsnettverkene har allerede gitt kundene en introduksjon til kravene, blant andre PwC.

Når kravene i åpenhetsloven håndteres på en smart måte, kan bedriften komme styrket ut. Det er ingen tvil om at bedre kontroll på leverandørkjeden er god risikostyring i praksis. Dette bidrar for eksempel til å beskytte og styrke omdømmet - og kan sågar gi konkurransefortrinn i mange internasjonale markeder.

En smart digital løsning skreddersydd for å oppfylle kravene i åpenhetsloven

Som Nordens ledende aktør innen håndtering av leverandøravtaler, har flere av våre kunder etterspurt en løsning for åpenhetsloven. Derfor lanserer vi nå et verktøy skreddersydd for formålet:

 • Denne løsningen gir deg en konkret mal som dere kan bruke og redigere i henhold til deres behov. Du lagrer av sentrale data direkte i løsningen, og du har logg, historikk og rapporteringsfunksjon. Du vil også kunne invitere leverandørene til å svare direkte fra partnerkortet.

Våre utviklere har jobbet raskt og målrettet for å lage løsningen. I dag er den utviklet for å hjelpe bedriftene til å håndtere kravene i den norske åpenhetsloven i tråd med nytt regelverk fra EU og OECD. Vår løsning er laget for å skalere til alle nye relevante krav. 

Software for Åpenhetsloven - Se den live

Her er noen utdrag fra funksjonaliteten:

 • På dashboardet som våre kunder allerede kjenner, vil du finne en widget med dine undersøkelser. Den gir deg oversikt over besvarelser fra leverandørene.
 • Eksisterende brukere av Complete Control (ingen forutsetning for å ta i bruk løsningen) kan knytte svarene direkte til partnerkortet for hver enkelt leverandør. 
 • Spørsmålene grupperes i temaer for at du og dine leverandører har oversikt over spørsmålene.
 • For at du kan holde oversikt over hvem som har besvart - og hvem som ikke har besvart - klikker du deg inn på mottakerliste. Sjekk svaret til de som har svart, og send purring til de andre!
 • Last ned en Excel-fil hvor alle svar er samlet. Filen gir deg mulighet å analysere besvarelsene på en effektiv måte. 
 • Når kartleggingen er gjennomført har du et glimrende utgangspunkt for å lage en redegjørelse, og du kan du dele resultatene med publikum.

Vi er her for å hjelpe - i dag 

Lyst å oppfylle loven på en enkel og bærekraftig måte? Book et kort møte med en av våre eksperter.

 

 

FLERE RESSURSER:

DETTE KREVER ÅPENHETSLOVEN AV DIN BEDRIFT

SJEKKLISTE: VET DERE DETTE OM LEVERANDØRENE?

DET DERE TRENGER Å VITE OM INFORMASJONSKRAV I ÅPENHETSLOVEN

5 ÅRSAKER TIL AT ÅPENHETSLOVEN BLIR ENKLERE MED GOD AVTALEHÅNDTERING

 

Related blog posts