Et lønnsomt verktøy for husleieavtaler

by House of Control | May 31, 2021 10:08:57 AM

Invent Sport har nesten hundre butikker under merkevarene Sport Outlet og Sport Norge. Det betyr like mange husleieavtaler, alle sammen med sin egen betalingsplan og kontraktsfestede bestemmelser om husleieregulering i henhold til ulike prisindekser.

- Det er utleier som har ansvaret for å justere husleien. Med nesten hundre ulike avtaler er det viktig å kvalitetssjekke at prisjusteringene er riktige. I 2020 gjorde vi en revisjon av samtlige husleieavtaler, og der fant vi noen avvik fra hva som var avtalt, sier business controller Ida Sælen i Invent Sport.

Prisindeks er en tilleggsfunksjonalitet til Complete Control som stadig flere bruker, enten det er for å følge opp husleieavtaler og leverandørkontrakter eller det er for å justere prisene mot egne kunder.

- Da vi hadde 20 husleieavtaler gikk det greit å følge disse opp manuelt. Men vi har ambisiøse eiere og sterk vekst. Når du har så mange husleieavtaler som nå, er det både tidkrevende og komplisert å følge opp at prisjusteringene er i henhold til det som er avtalt. Med Complete Control får du en samlet oversikt over alle husleieavtaler, som gjør oppfølging enkelt og raskt, sier Sælen.

- Vi har et godt forhold til eierne av lokalene vi leier. Bak hvert leieforhold og hver kontrakt er det mennesker som følger opp. Jo flere kontrakter vi har, desto større blir sannsynligheten for at det oppstår avvik i den ene eller annen retning. Dette gjør Complete Control til et lønnsomt verktøy for oss. I tillegg forbedres budsjettering og vi blir bedre til å følge opp avtalene når de nærmer seg utløp og det er på tide med reforhandlinger, sier Sælen. 

Dette er Complete Control

Subscribe Now

Additional Reading