House of Control - Blogg

House of Control's blogg for CFOer og finansavdelinger. Her finner du saker om operasjonell og finansiell styring: Kostnadskutt, tidsbesparelser, praktisk risikostyring, innkjøp, budsjettering, prognoser mv.

Posts about

Kontantstrøm

Slik forbedrer du cash flow i bedriften

Cash is King – enten dere skal vokse eller dere må ta grep i utfordrende markeder. Vi gir deg sju tips til hvordan du kan forbedre likviditeten i bedriften.

Budsjettèr for vekst!

Har dere likviditet til å finansiere de planlagte nyansettelsene i august 2019? Det beste...

Hent inn ekstra millioner på bunnlinjen – husk prisindeksen!

For mange avtaler og kontrakter med ramme på 3-5 år eller mer, finnes det en klausul om årlig...