8 frågor om IFRS 16 du bör ha koll på omgående

by Hans-Erik Wærsted | Oct 29, 2018 11:26:06 AM

Har ni löst de teoretiska, praktiska och affärsmässiga utmaningar som följer av IFRS 16 – den nya redovisningsstandarden för hyres-/leasingavtal? Den 1 januari 2019 börjar allvaret och det finns inga möjligheter att få dispens från de nya reglerna.

IFRS 16 innebär att hyres- och leasingåtaganden måste tas med i balansräkningen. Modellen innebär att hyres-/leasingtagare inräknar ett ekonomiskt åtagande att betala hyra med en tillhörande rätt att nyttja den underliggande ägardelen.

För de allra flesta hyres-/leasingtagare försvinner möjligheten att inte ta med hyres-/leasingavtal i balansräkningen. Detta påverkar många finansiella nyckeltal, som skuldsättningsgrad och EBITDA. De nya reglerna innebär med andra ord en betydande förändring av hur företag ska redovisa sina hyres-/leasingavtal.

Hyres-/leasingtagare kommer även att behöva anpassa sina processer och system till de nya reglerna. För varje hyres-/leasingavtal som ska tas med i balansräkningen (gäller de flesta avtal) måste betydligt fler uppgifter om varje avtal inhämtas. Detta berör inte bara ekonomiavdelningen, utan även många andra avdelningar. Hyres-/leasingtagaren måste också se till att det finns interna rutiner på plats för insamling av de uppgifter som krävs när de nya reglerna införs.

Här är en checklista som hjälper dig att hålla koll på de åtgärder som behöver vidtas:

1. Har företagets ERP-system funktioner som stödjer IFRS 16?

2. Har ni löst de praktiska utmaningarna med att samla in alla uppgifter om företagets hyres-/leasingavtal?

3. Har ni en väl fungerande och central lösning för arkivering av hyres-/leasingavtal?

4. Kan lösningen användas för att hantera avtalen på ett affärsmässigt sätt, inklusive uppföljning?

5. Har ni en lösning för registrering av alla relevanta ekonomiska förhållanden som krävs för kommande beräkningar i samband med redovisningen?

6. Hur kommer ni fram till de beräkningar som behövs för att fastställa hyres-/leasingskulderna och värdet av nyttjanderätten? Vilka uppgifter och metoder använder ni? Vilken diskonteringsränta använder ni?

7. Kommer företagets lånevillkor att förändras när hyres-/leasingskulderna tas med i balansräkningen?

8. Och motsvarande: kommer detta att påverka bonus- och ersättningssystem, köpbeslut och företagets förmåga att betala utdelning?

Lyckligtvis finns det bra lösningar för de flesta av dessa frågor. House of Controls IFRS-modul kan användas fristående från företagets ERP-/redovisningssystem. Modulen har funktioner för alla relevanta förhållanden, såsom övergångsregler, informationskrav, beräkningar av nyttjanderätt, hyres-/leasingskulder och tillhörande betalningar.

Additional Reading