Choose language

Digital signatur

Digital signering av alla dokument – säkert, enkelt och effektivt

Vår lösning för digital signatur, integrerad med vår plattform för avtalsförvaltning, förenklar signeringsprocessen för alla typer av avtal och dokument, från månadsvisa kundavtal till årsrapporter och styrelseprotokoll.

contract-management+digital-signature-linkedIn

Hur hanterar ni avtal och signaturer idag?

De senaste åren har digitaliseringstakten ökat snabbt inom såväl offentlig som privat sektor. Idag förväntar sig både kunder och medarbetare digitala och smidiga processer i hanteringen av dokument och avtal. De flesta har inte längre tid att vänta dagar eller veckor på att få en underskrift. Det ska gå snabbt, sömlöst och vara säkert. 

Hur signeras avtal och dokument hos er idag? I många organisationer kan processen först innebära flera olika interna underskrifter och godkännanden, för att sedan behöva scanna eller skicka dokument via post eller e-post till nästa person. Här finns det stora möjligheter att skapa en mer sömlös och digital process för att undvika flaskhalsar eller att avtalet helt enkelt fastnar längs vägen. Att undvika onödiga stopp i din avtalsprocess kan bidra till ökade intäkter såväl som betydligt mindre stress och oro internt. 

Affärsvärdet med att digitalisera avtal och signaturer kan variera för olika organisationer, men gemensamt för alla är tidsbesparingen, samt spårbarheten och kontrollen över avtalsprocessen. 

hoc-illustration-terms

Därför är digital signering snabbare och mer tillförlitlig

Trenden är tydlig – att signera avtal med ett klick lockar både stora och små företag. Det krävs inte längre stora volymer för att elektroniska avtal och signaturer ska vara en attraktiv lösning. Denna typ av tjänst kan underlätta tillvaron för alla typer av bolag och organisationer. Här listar vi tre konkreta fördelar med digital avtalshantering:

  • Kontroll: Du samlar allt på ett ställe så att inget riskerar att hamna mellan stolarna. Du hanterar alla dina avtal i samma portal och har tillgång till dem när och var du behöver.
  • Tryggt och säkert: 100% juridiskt bindande avtal och högre säkerhet där identifiering sker med BankID.
  • Spårbarhet: Möjlighet att spåra alla avtal, från att kunden öppnat och hela vägen till signering.
hoc-illustration-well-done

Använd digital signering för alla avtal och dokument

Behoven av digital signering finns i alla sorters bolag och det kan med fördel användas för många olika typer av avtal och dokument. Varje månad ska kundavtal signeras, varje år ska exempelvis något styrelseprotokoll, en årsredovisning eller ett stämmoprotokoll undertecknas. Kort sagt alla dokument som behöver en underskrift kan signeras digitalt.

Här är några fler exempel:

  • Köpeavtal 
  • Leverantörsavtal
  • Leasingavtal
  • Låneansökan
  • Hyreskontrakt
  • Anställningsavtal
  • Bekräftelser av olika slag

Skriv in dina kontaktuppgifter, så tar vi kontakt.

Hur och när kan ni börja använda digital signering?

Gain a deeper understanding of our solutions and their proven track record.

By subscribing, you accept our privacy policy and receive marketing content.

Newsletter