CFO:ens bästa vän

Våra användarvänliga verktyg hjälper dig att minska kostnader, spara tid, minimera risker och förbättra regelefterlevnaden

- Över 2 700 kunder i mer än 65 länder

- Ingår i Visma, Europas ledande leverantör av core business software

DET HÄR ÄR VAD VI GÖR

Vi skapar mjukvara för avtalshantering och IFRS 16 rapportering (Lease Accounting) rapportering. Våra SaaS-verktyg löser viktiga, tidskrävande och utmanande arbetsuppgifter för CFO och ekonomiavdelningen.

 

currency-circle-dollar AVTALSHANTERING

 • Central kontroll av alla kontrakt och åtaganden
 • Effektivare och korrektare fakturahantering
 • Snabbare och mer exakt budgetering
 • Lägre kostnadsbas med komplett leverantörs- och avtalsöversikt
 • Varningar för att undvika oönskad och automatisk förnyelse
 • Minskar det personliga beroendet

                                                 LÄS MER

 


shield-check IFRS 16-RAPPORTERING

 • Programvara för IFRS 16 Leasingavtal
 • Gör efterlevnaden snabbare och enklare
 • Automatiserar beräkningar och rapportering
 • Fungerar oberoende av affärssystemet, och är mycket mer pålitlig än Excel
 • Skapar affärsvärde: Skörda frukterna av sund kontraktshantering

                             LÄS MER

Vi använder systemet som ett centralt arkiv för alla avtal och för automatiska påminnelser inför viktiga förfallodatum, vilket minskar riskerna med att vara beroende av vissa nyckelpersoner. Systemet ger oss också en bättre överblick över leverantörsportföljen, vilket i sin tur gör det möjligt för oss att optimera antalet leverantörer och avtalsvillkoren.

Vi har otaliga serviceavtal för våra kontorslokaler, bland annat för larmtjänster, internet, el och kaffemaskiner. Med bara några klick får jag full kontroll. För mig som CFO är det en stor fördel att kunna hantera avtalen i Complete Control istället för att behöva leta fram dem i ERP-systemet.

I dag kan vi hantera avtalen med våra leverantörer proaktivt och omvärdera eller omförhandla dem innan de löper ut. Vi sparade pengar direkt eftersom vi kunde säga upp onödiga serviceavtal. Med Complete Control kan vi snabbt och enkelt, och med hög precision, beräkna kostnader inför nästa års budget.

Att ha 400 hyresavtal och en årlig hyresräkning på 1 miljard NOK är en betydande affärsrisk. Det är mycket viktigt att de hyresavtal vi vill behålla förnyas och/eller omförhandlas. Med så många hyresavtal är det nödvändigt att detta arbete automatiseras, annars skulle vi lätt kunna hamna i problem och förlora miljontals kronor.

 

HubSpot Video

Complete Control -

AVTALSHANTERING

Complete Control är en molntjänst för hantering av avtal och tillgångar. Programmet underlättar redovisningen och budgetarbetet samtidigt som kostnaderna och personberoendet minskar. I den här videon får du en överblick över programmet på 90 sekunder.

IFRS 16 Software

Lösningen hjälper dig att uppfylla och rapportera om kraven i IFRS 16. Verktyget är mycket effektivt, men samtidigt enkelt att använda. Således kan du vara helt säker på att organisationen uppfyller kraven. 

 

HubSpot Video

Frågor rörande våra lösningar?