Choose language

Om House of Control

House of Control Group utvecklar SaaS-lösningar för avtalshantering och efterlevnad av IFRS 16.

 

About Us - hero image

House of Control's manifest

I en värld av ständig förändring förstår vi hur viktigt det är att ha kontroll över sin verksamhet. Vi erbjuder inte bara lösningar, vi skapar partnerskap för framgång.

Vi erbjuder total överblick och dedikerat stöd, så att du kan bestämma vart ditt företag ska ta vägen härnäst.

Med vår hjälp kan du fatta välgrundade beslut och omvandla ineffektivitet till kostnadsbesparingar. Så att du kan fokusera på det som är viktigt.

Vi är energiska, hårt arbetande och drivs av passion. Kombinera detta med engagemanget för våra fantastiska kunder - och du får de bästa lösningarna i klassen.

Vi har siktet inställt på en ljus framtid och ögonen öppna för spännande möjligheter. För oss handlar det inte bara om tekniken. Det handlar om de människor och företag som vi stärker.

Vi ger dig kontroll över ditt företag i ett ständigt föränderligt affärslandskap, så att din väg mot framgång är tydligt utstakad.

Vårt uppdrag

Vi erbjuder företag lösningar för avtalshantering och regelefterlevnad som är skräddarsydda för deras skiftande behov.

Vår vision

Utvecklar framtidens avtalshantering 
genom teknik.

Varför våra nordiska rötter spelar roll

En del av
Vismafamiljen

Idag har House of Control Group över 1.600 kunder med över 76.000 användare över hela världen.

HouseOfControl+Visma HouseOfControl+Visma

Våra värderingar

På House of Control tror vi på kraften i Yes-team och positivitet, kontinuerlig tillväxt, handlingskraft och självförtroende. Dessa värderingar utgör ryggraden i vår unika företagskultur.

Ja-teamet!

Vi är "Ja-teamet". I varje interaktion - oavsett om det är med kunder, kollegor eller partners - närmar vi oss med öppenhet och en vilja att hjälpa till. Alla har en röst här, och vi uppmuntrar alla att använda den för att stärka oss som team och som organisation.

StockPlaceholder04

Tillväxt

Tillväxt är mer än ett mål; det är en livsstil. Vår vinnande kultur drivs av ett orubbligt självförtroende och passion för det vi gör. Det handlar inte bara om företagets framgång, utan också om personlig och professionell utveckling för var och en av oss.

StockPlaceholder03

Handlingskraft

Vi förstår att tillväxt kräver handling. Det är därför vi inte är rädda för att ta initiativ. Med "Power of Action" som mantra testar vi nya idéer, justerar vår kurs och lär oss kontinuerligt, alltid med målet att maximera värdet för våra kunder.

StockPlaceholder02

Förtroende

Inget av detta skulle vara möjligt utan förtroende. Vi tar vårt ansvar på allvar, oavsett om det handlar om säkerhet, hållbarhet eller mångfald. Vi skapar en atmosfär där varje enskild medarbetare kan känna sig trygg nog att vara sig själv och säga vad han eller hon tycker.

StockPlaceholder01
StockPlaceholder04

Varför våra Nordiska
rötter spelar roll

Vi anser att våra hemmamarknader i Norge, Sverige och Danmark är idealiska laboratorier för Complete Control.

Till att börja med har de nordiska länderna flera egenskaper som skiljer dem från många andra delar av världen. Bland annat har regionen några av världens högsta sysselsättningskostnader och en unik grad av ekonomisk jämlikhet. Detta gör att effektivitet och ändamålsenlighet är av yttersta vikt: Använd så få mantimmar som möjligt och lita på att högutbildade personer gör jobbet rätt.

Företagets sociala ansvar

Kulturen på House of Control är unik. Här är vi fria att säga vad vi tycker, vi kan fatta snabba beslut, vi arbetar hårdare än de flesta och - inte minst - vi skrattar mycket och har trevligt tillsammans.

Vi önskar att alla hade samma möjligheter som vi. Tyvärr är det inte så, alla har inte tillräckligt bra förutsättningar och vi kan inte lösa alla världens problem. Därför stödjer vi till exempel den norska TV-kampanjen och vi står helhjärtat bakom 2021-kampanjens arbete.

Tv-aksjonen nrk - house of control-mobile-v2 Tv-aksjonen nrk - house of control--v3