Så förbättrar du företagets kassaflöde

by Hans-Erik Wærsted | Oct 7, 2019 3:38:22 PM

Cash is King – vare sig ni ska växa eller ta er an nya utmanande marknader. Här får du sju tips på vad du kan göra för att förbättra likviditeten i ditt företag.

1. Skapa tillförlitliga prognoser
För att man ska kunna veta hur kontotransaktionerna från företagets bankkonto kan förväntas se ut är det första steget att utarbeta en prognos för inbetalningar och utbetalningar under en relevant tidsperiod. Ju bättre översikt du har över säkra inbetalningar och utbetalningar, desto snabbare och mer exakta blir prognoserna. De flesta kommer att bli förvånade över hur många transaktioner till och från bankkontot som faktiskt är förutsägbara. För de flesta företag är det mest lämpligt att upprätta en rullande 12-månadersprognos för likviditeten.

2. Fakturera omgående
När varorna levererats finns det inget skäl att vänta med faktureringen. Kanske kan ni även komma överens om att en del av leveransen betalas i förskott? Har ni fullständig översikt över de fasta avtal ni har tecknat med kunderna? Det första steget är att ha full kontroll över vem som är kontaktpersonen och vart fakturan ska skickas. Nästa steg är att skapa en faktura som är enkel att förstå för motparten.

3. Använd de tekniska möjligheter som finns för inbetalningar
Skickar du fakturorna per post? Har ni moderniserat rutinerna på företaget och skickar e-post med fakturan som bilaga? Tyvärr är inget av dessa sätt särskilt moderna eller framtidsinriktade. Idag är det bästa att skicka en elektronisk faktura direkt från ERP-/redovisningssystemet. Kanske kan ni även börja använda prisvärda lösningar för realtidsbetalning via mobiltelefon eller kortbetalning istället för efterföljande fakturering?

4. Var inte rädd för att prata med kunden
Betalar kunden efter förfallodagen? Skriftlig kommunikation och påminnelser kan skapa avstånd och riskerar även att förbises eller ignoreras. Om du istället ringer upp kunden kan du ta tillfället i akt att höra hur det går för dem och fråga om det finns något särskilt skäl till att de inte har betalat i tid.

5. Överväg att börja använda factoring
Det snabbaste sättet att få in intäkterna på kontot är att ta professionell hjälp. Genom att sälja fakturorna till en tredje part (factoring) får du pengarna på kontot omedelbart och någon annan följer upp kundens betalningar. Nackdelen med denna tjänst är självklart att den kostar pengar, såtillvida att ni inte får ut 100 procent av det fakturerade beloppet. Många företag tycker dock att detta är ett mycket ändamålsenligt sätt att förbättra likviditeten, inte minst för att reskontra och påminnelser inte är något man önskar lägga tid på.

6. Minska kostnaderna
Som privatpersoner vet vi precis hur det är när nya fasta utgifter dyker upp allt eftersom: En ny prenumeration, ett nytt månadsbidrag, en ny leverans till dörren … allihopa bra saker … så länge vi använder dem. Detsamma gäller för företag, eftersom dessa kostnader vanligtvis är värdeskapande för företaget. I ett dynamiskt företag förändras dock behovet av insatsfaktorer ständigt, och det är därför viktigt att ha en fullständig överblick över nuvarande avtal. Ni kan även minska kostnaderna genom att omförhandla avtalen nästa gång de ska förnyas – under förutsättning att ni vet när detta sker.

7. Se över bolagets betalningsvillkor
Har dina kunder och leverantörer olika kredittider? Måste du betala företagets fakturor inom 14 dagar, men kunderna får 30 dagar på sig? I så fall skapar du dina egna likviditetsproblem. Dessa utmaningar kan bli större när det går bra och företaget växer, eftersom lönekostnader och antalet underleverantörer kommer att öka innan de nya intäkterna har börjat komma in på kontot.

Vi har utvecklat Complete Control för att våra kunder ska kunna få full översikt över löpande intäkter och kostnader. Med Complete Control uppnår de flesta kunder en snabb ROI, helt enkelt för att en fullständig översikt över företagets åtaganden visar att de har ett stort antal åtaganden som kan avslutas.

Additional Reading