Choose language

”Vi ser redan fördelar med att få avtalen samlade i ett system”

”Den kontakt och support vi haft under uppstart och även efter vi gick on-board har alltid varit lika god. Snabba svar och tips på lösningar.” Det säger Susanne Johansson, inköpscontroller i Nyköpings kommun.

Hur sköttes avtal innan ni blev bekanta med House of Controls lösningar?

Centrala avtal och en del av övriga avtal fanns i ett annat avtalssystem och vissa avtal fanns i vårt diarieföringssystem, men många avtal fanns inte registrerade alls och fanns istället i pärmar.

 

Vilka konsekvenser – mätbara och påtagliga – fick detta för kommunen och för de anställda som ansvarade för hanteringen av avtalet?

Avtal fanns inte tillgängliga för beställare vilket bidrar till felaktiga inköp samt att avtalstider löpte ut och att avtal löpte vidare utan att de nyttjades.

 

Hur skulle du beskriva de förändringar och förbättringar ni har upplevt?

Vi ser redan fördelar med att få avtalen samlade i ett system då det kommer att bidra till avtalstrogna inköp. Med eskaleringsvarningar i god tid kan vi ta beslut om avtal ska förlängas eller ej och har också chans att omförhandla dem i tid.

 

Kan ni säga något om processen från att ni skrev på kontraktet med House of Control till att ni anammat lösningen och jobbat annorlunda med avtal?

Genom Complete Control och våra nya rutiner i och med detta, så arbetar alla ansvariga nu på samma sätt, vilket tillsammans ger en större trygghet för hantering av kommunens avtal.  

 

Hur upplevde ni kontakten med oss?

Den kontakt och support vi haft under uppstart och även efter vi gick on-board har alltid varit lika god. Snabba svar och tips på lösningar. 

 

 

 

Related blog posts