Derfor går outsourcing ikke af mode

by House of Control | 05-11-2017 14:36:14

Væksten i B2B-markedet beviser at outsourcing er en tidsløs klassiker i erhvervslivets strategiarbejde. At have kontrol over alle aftaler er nøglen til hvor stor profit virksomheden opnår, samt hvor meget tid og hvor mange kræfter, der bliver frigjort til kerneaktiviteter.

Der er nogle åbenlyse fordele ved at købe varer og tjenester eksternt i stedet for at løse dem internt i virksomheden:

  • Du kan sætte højere krav til kvaliteten hos en leverandør, end du kan til kvaliteten hos de ansatte.
  • Det giver lettere adgang til ydelser af den højeste kvalitet og service, fordi leverandøren er specialiseret indenfor et smalt segment.
  • Konkurrencen på markedet sikrer en god pris.
  • Ydelser fra eksterne kilder kommer oftest hurtigere i stand, end hvis de skal bygges op internt i virksomheden.
  • Det er nemmere at tilpasse størrelsen af den enkelte ydelse.

Det er blandt andet derfor, at vi nu ser hvordan nye virksomheder sjældent opbygger de samme interne ressourcer, som det ellers tidligere har været nødvendigt. Integrerede selskaber er nu blevet erstattet af større og mere sofistikerede varestrømme og et stort B2B-marked.

Medaljen har imidlertid en bagside: Med et endnu større antal aftaler og fremtidige forpligtelser opstår der en fare for at virksomheden har både to og tre gange så stor en administrativ arbejdsbyrde at kontrakter fornyes uden genforhandling, samt at selskabet fortsætter med at betale for ting, som ikke længere skal bruges.

Complete Control er udviklet til at give din virksomhed fuldt udbytte af alle indgåede aftaler, så outsourcing kan give de lovede fordele. Du kan se det som et digitalt arkiv, som giver dig en optimal kontraktstyring og aftalehåndtering. Contract Lifecycle Management og econtrol er andre beskrivelser af hvad det er vi kan tilføre din virksomhed.

Bestil demo!

Additional Reading