Choose language

8 vigtige IFRS 16-spørgsmål, som det haster med at besvare

Har I løst de teoretiske, praktiske og forretningsmæssige udfordringer, der følger med IFRS 16 – den nye regnskabsstandard for lejeaftaler? Den 1. januar 2019 er det alvor, og I får ingen udsættelse af forpligtelserne til at følge lovgivningen.

IFRS 16 indebærer, at fremtidige lejeforpligtelser skal med i balanceregnskabet. Modellen medfører, at lejer skal indregne en finansiel forpligtelse til at betale leje med en tilhørende ret til at bruge den underliggende ejendel.

De nye regler fjerner næsten alle lejers muligheder for ikke at balanceføre lejeaftaler. Dermed redefineres mange almindelige finansielle nøgletal som gældsgrad og EBITDA. IFRS 16 medfører med andre ord en betydelig ændring i forhold til dagens standard for lejers regnskabsmæssige behandling af lejeaftaler.

Som lejere skal I også tilpasse systemer og processer til den nye standard. Når næsten alle lejeaftaler skal balanceføres, skal der indhentes langt flere data om den enkelte lejekontrakt. Dette vil involvere flere afdelinger end bare regnskabsafdelingen. I må også sørge for at have de nødvendige interne processer på plads for at kunne at indhente nødvendig information til implementering den nye standard.

Her er en tjekliste, der kan være nyttig for at få overblik over det arbejde, der skal gøres:

1. Hvilken funktionalitet har selskabets ERP-system, når det gælder IFRS 16?

2. Har I løst de praktiske udfordringer med at indhente alle data om selskabets lejeaftaler?

3. Har I en god og central løsning til opbevaring af lejeaftalerne?

4. Er det en platform, hvor I kan forvalte lejeaftalerne på en forretningsmæssig god måde, inklusive opfølgning på aftalerne?

5. Har I en løsning, der registrerer alle relevante økonomiske størrelser, der vil ligge til grund for de nye regnskabsmæssige beregninger?

6. Hvordan kommer I frem til estimaterne, der ligger til grund for beregninger af lejeforpligtelserne og værdien af brugsretten? Hvilke data og metoder bruger I? Hvilken diskonteringssats bruger I?

7. Bliver virksomhedens lånevilkår ændret, når lejeforpligtelserne skal balanceføres?

8. Og tilsvarende, hvordan vil det påvirke bonus- og godtgørelsesordninger, opkøbsbeslutninger og selskabets evne til at udbetale udbytte?

Heldigvis findes der gode og tilgængelige svar på de fleste af spørgsmålene. IFRS-modulet til House of Control kan bruges uafhængigt af selskabets ERP-/regnskabssystem. Det dækker alle relevante forhold, som for eksempel overgangsregler, notekrav, beregninger af brugsret, lejeforpligtelse og lejebetalinger.

Related blog posts