Choose language

Her er syv effektive tiltag til virksomheder i udfordrende tider

Virksomheder, der direkte og indirekte sælger til forbrugere, har helt sikkert mærket til konsekvenserne af, at boliglånene har taget et ordentligt hop og er blevet omkring tre gange dyrere på bare et år.  Læs med her om den seneste udvikling og om, hvordan virksomhederne kan tilpasse sig og tage handling gennem tiltag, der gør det nemmere at agere i udfordrende tider.
DK. Her er syv effektive tiltag til virksomheder i udfordrende tider

 

Siden sommeren 2022 har Nationalbanken hævet styringsrenten, der nu ligger på 3,1 procent

Dette har store konsekvenser for boligejere med realkreditlån, der har variabel rente (cirka 51% af boligejere). Det betyder faktisk, at den gennemsnitlige rente inklusiv bidrag på realkreditgælden er næsten fordoblet siden 2021, hvor bidraget lå på et rekordlavt niveau.

Bliv bekendt med løsningen nu - Complete Control

Dyrere boliglån suger købekraften ud af husholdningerne. Her er nogle nyheder, der afspejler faldet i købekraft og afmatning i økonomien:

Her er nogle klare tegn på, at forbrugerne er udfordrede

Vi køber færre dyre ting til hjemmet

Undersøgelser viser, at danskernes købekraft er banket 6-7 år tilbage grundet de seneste års prisstigninger. Det betyder også, at der er færre penge til forbrug af dyre varer, som ikke er nødvendige i dagligdagen.

Vi køber færre biler

I usikre økonomiske tider, bliver der købt færre biler. Det samme gør sig gældende i Danmark, hvor der i 2022 blev solgt 20% færre biler end året før. Det betyder, at årets indregistreringer af nye biler har været det laveste bilsalg i 11 år ifølge Danmarks Statistik.

Interessen for sommerhuse er styrtdykket

Under corona oplevede sommerhussalget et boom, hvor sommerhussalget steg med 90%. I 2021 blev der solgt knap 14.000 fritidshuse, men året efter betød blandt andet prisstigninger, at kun 8.500 fritidshuse blev solgt. I 2023, har salget af sommerhuse ramt det laveste punkt siden 2017.

Stærk stigning i konkurser i byggerier

Konkurser i bygge- og anlægsbranchen er på højeste niveau siden finanskrisen. Disse kurser skyldes blandt andet problemer med tilbagebetaling af coronalån, finansielle udfordringer og faldende indtjening på grund af stigende materialepriser, renter og mindre nybyggeri. Konkurser i branchen betyder, at 12 personer gennemsnitligt mister deres job om dagen

Der er ikke råd til at dække uforudsete udgifter

DR skriver: Flere danskere kan ikke betale uforudsete regninger: 'Min oplevelse er, at klart flere familier har fået det værre'. Siden 2021 er der sket en svag stigning i antallet af personer, som vurderes at være økonomisk sårbare.

20% danskere har ikke råd til at dække en større uforudset udgift på 10.000 kroner (2022-tal)

Udbuddet af nye arbejdspladser falder

De seneste år har arbejdsløsheden i Danmark været rekordlav. Dog ses der nu et fald i opslåede stillinger fra 68.000 i marts 2022 til 53.000 i marts 2023

Der er altså flere eksempler, der indikerer, at forbrugere er pressede økonomisk på flere måder. Læs med nedenfor, hvor vi deler syv tiltag til virksomheder, der kan forberede sig på, at renterne stiger. 

Her er syv tiltag, virksomheder kan foretage sig, når renterne stiger

Vi har tidligere udgivet flere artikler, der handler om hvilke tiltag virksomheder kan gøre sig for at forberede sig på, at økonomien bliver strammere. De handler om at have styr på virksomhedens aftaler og kontrakter, og om hvordan virksomheder kan skære ned på deres omkostninger

Begge artikler har opnået øget aktualitet i løbet af 2023, og indeholder råd som særligt er tilpasset tider med recession. I denne artikel deler vi råd, som er mere rettet mod virkningerne af øgede lånerenter for husholdningerne. Rådene gælder først og fremmest virksomheder, som direkte eller indirekte, har husholdninger som slutkunde.

Her er syv effektive tiltag, så virksomheder kan navigere de nuværende økonomiske udfordringer:

Hav realistiske forventninger

Nationalbanken vil begynde at sænke renterne igen i løbet af 2024. Det betyder muligvis, at købekraften vil forblive på nuværende niveau. Derfor vil forbrugerne måske skære en smule ned på forbrug af fornødenheder, men mere ned på indkøb, der ikke er nødvendige.

Vær mere opmærksom på kunder i enkelte brancher

Vær mere forsigtig end før med kunder, der er direkte afhængige af forbrugermarkedet. Er din kunde i hotel- og restaurationsbranchen, boligbyggeri eller indretningsdesign? Eller en direkte underleverandør til disse? Mange af disse vil opleve en betydelig nedgang i salget, hvilket derfor kan have en betydelig indvirkning på deres betalingsevne, og det bør du være opmærksom på.

Gennemgå kontrakter og aftaler

Inkassobranchen forudser, at betalingsproblemerne vil stige i det kommende år. Det betyder tab for virksomhederne. I de ovennævnte artikler giver vi sparetips, som kan hjælpe virksomheder med at opbygge en økonomisk buffer, så tab ikke vil ramme dem på en kritisk måde. Ligesom husholdninger nu udskyder større indkøb, kan virksomheder spare betydelige beløb ved at gennemgå deres kontrakter for at se efter udgifter, der ikke er meget nødvendige i det kommende år.

Foretag et kredittjek af kunderne

I mange brancher er det standardpraksis at foretage et kredittjek, før man indleder et kundeforhold og sælger på kredit. Et kredittjek er en forsikring mod at levere til kunder med en dårlig betalingshistorik. På den måde undgår du, at det bliver en kamp for dig at få penge for dine ydelser.

Tilpas faktureringen

Husholdningernes opsparingsrater er nu negative, og det betyder, at betalingsproblemerne vil sandsynligvis øges. Derfor er det vigtigere end nogensinde at fakturere så hurtigt som muligt. Vent ikke til slutningen af fakturaen, hvis salget er relativt stort, men del i stedet købet op og send delfakturaer. Hvis du kommunikerer tydeligt, kan du måske også reducere kredittiden.

Giv incitament for hurtig betaling

Det er bedre at miste en smule end at miste meget. Derfor kan det være en god ide at give kunder let mulighed for at betale og måske endda tilbyde en lille rabat for hurtig afregning efter levering, så du ikke skal bruge tid og ressourcer på at sende rykkere. Det kan eksempelvis gøres med betaling gennem MobilePay, som de fleste kunder benytter. Den lille rabat kan ende med at være godt givet ud.

Sæt priserne op

At sætte priserne op er selvsagt lettere sagt end gjort i nedgangstider. Ikke desto mindre har mange virksomheder aftaler med deres kunder, som regulerer prisstigninger, der er knyttet til offentlige prisindekser. Når inflationen stiger, og prisen på inputfaktorer stiger, er prisstigninger ofte vejen til at sikre en sund økonomi for din organisation.

Kom styrket ud på den anden side

Til slut vil vi gerne mane til ro. Økonomien har altid gået i bølger. Der vil være perioder med faldende efterspørgsel, og de bedste kommer styrket ud af perioder med nedgang. 

I en analyse af finanskrisen i 2008-09 bemærkede KPMG, at "en udvalgt gruppe af virksomheder fastholdt rentabiliteten og formåede at øge omsætningen og marginerne på trods af faldende efterspørgsel. Ved at handle tidligt formåede de at bevare næsten al deres aktionærværdi, mens det samlede aktionærafkast for de dårligst præsterende faldt med mere end 23 procent."

Selv om KPMGs analyse er foretaget blandt store virksomheder og selskaber, passer logikken også for små og mellemstore virksomheder i Norden: Omkostningsbesparelser vil sammen med ovenstående tips give betydelige gevinster, når renten falder, og kundernes købekraft vender tilbage.

For House of Control viste finanskrisen sig at være den store redning. Frem til 2008 havde kunderne brugt vores løsninger til at tyverimærke computerudstyr.

En dag spurgte en kunde os: "Kan vi også bruge løsningen til at registrere alle vores kontrakter, for det, vi virkelig har brug for nu, er et overblik over vores økonomiske forpligtelser?" Det var starten på den rejse, vi stadig er på nu. Nogle gange kan krise- og nedgangstider være startskuddet til at se nye behov, gribe nye muligheder og udnytte situationen til innovation.

Bliv bekendt med løsningen nu - Complete Control

 

Related blog posts