Finansiel leasing: Sådan skal det behandles i regnskabet

by House of Control | 17-12-2018 11:17:35

Er I en stor virksomhed, som benytter leasing til at finansiere vigtigt materiel? Har I det fulde ansvar for aktivet og fuld brugsret? I så fald bør du læse dette.

Mange af vores kunder har fået den opfattelse, at IFRS 16 indebærer, at børsnoterede virksomheder nu skal indregne leje- og leasingaftaler i balancen. Men det er ikke kun IFRS-pligtige virksomheder, der skal indregne leasingaftaler i balancen.

Opfylder din virksomhed to eller tre af nedenstående kriterier? Mindst 50 ansatte, 70 millioner kroner i omsætning og/eller 50 millioner kroner i balanceværdier. I så fald skal I sætte jer ind i kravene til indregning af finansiel leasing i balancen, som gælder i alle de tre skandinaviske lande (NRS 14 i Norge, K3 i Sverige, Regnskabsklasse C i Danmark).

Disse regler siger, at såkaldt finansiel leasing skal indregnes i balancen, mens operationel leasing ikke skal (IFRS 16 skelner ikke mellem de to typer leasing). Hvad er kendetegnende for finansiel leasing? Her er nogle typiske egenskaber ved aftaleforholdet:

● I har det fulde ansvar for aktivet i aftaleperioden, herunder reparation og vedligeholdelse.

● I har fuld brugsret til aktivet og høster alle økonomiske gevinster ved brugen af aktivet.

● Når leasingaftalen udløber, vil aktivets økonomiske værdi være meget lav, hvilket i praksis udgør en købsoption.

● Leasingomkostningernes nutidsværdi er højere end det, som det ville koste at købe aktivet «up front».

Der findes ingen helt klare definitioner, og der vil altid være mulighed for tolkninger. Eksempler på, hvad der kan være finansiel leasing, er større lastbiler med specialtilpasning, anlægsudstyr og træningsapparater.

Operationel leasing vil derimod typisk være en huslejeaftale, hvor ejeren af ejendommen skal blive ved med at eje den efter aftalens udløb.

House of Control har udviklet et modul, som giver fuld kontrol over virksomhedens finansielle leasingaftaler. Det giver CFO fuld kontrol over alle centrale data i leasingaftalen, herunder beregning af nutidsværdi, afskrivninger, renter og fradrag. Det er et modul, som lynhurtigt leverer nøjagtige data til regnskabet og derudover giver adgang til utroligt gode rapporteringsmuligheder.

Er du usikker på, om din virksomhed skal indregne leasing i balancen? Så lad os tage en uforpligtende samtale!

Additional Reading