De 5 mest almindelige problemer, når IFRS 16 håndteres i Excel

by House of Control | 07-10-2021 13:32:33

Har du mere end 15 leasingaftaler? De fleste CFO'er oplever derefter disse fem problemer, når de håndterer kravene i IFRS 16.

Bruger du regneark til at håndtere overholdelse af leasingkontrakter og leasingkontrakter omfattet af kravene i IFRS 16? Hvordan kommer du på plads og vedligeholder alle detaljer relateret til afskrivninger, renter, valuta, beregningsmetode, notekrav - og mere?

Vi har hjulpet flere hundrede virksomheder i Norden alene med at opfylde kravene i IFRS 16 og samtidig effektivisere beregninger og rapportering. De fleste mennesker har forsøgt at bruge Excel til at løse udfordringerne. Der er mindst fire fællesnævnere, der definerer de problemer, som økonomidirektøren og økonomiafdelingen støder på ved opfyldelsen af ​​de komplekse regler.

Product Demo: Dette er Europas førende IFRS 16-løsning

  1. Personafhængighed

Der er næppe et enkelt regneark, der ikke afhænger af nogle få personers detaljerede viden - ofte kun ét Excel-orakel. IFRS 16 indebærer mange komplicerede beregninger. Ja, dokumentdeling er blevet bedre i de seneste år, men selv større virksomheder er stadig sårbare overfor personlige fejl eller fravær af nøglepersoner i længere perioder.

  1. Vanskelig vedligeholdelse

Forbrugerprisindeks og prisændringer er en vigtig del af vedligeholdelsen af ​​leje- og leasingaftaler. Har du en automatisk korrektion? Hvilke indeks skal bruges? Skal alle justeringer foretages manuelt for alle aftaler i alle lande? Hvornår skal det gøres?

  1. Er beregningerne foretaget i henhold til faktiske tal i den opdaterede aftale?

Dem, der bruger Excel til at håndtere IFRS 16, vil normalt beholde selve aftalen som en PDF i en mappestruktur - eller endnu mere besværlige lagringsformer. Dette gør det besværligt og svært at vide, at det du beregner faktisk matcher det, der er den sidste opdaterede aftale.

  1. Vanskeligt at foretage andre ændringer i aftaler og beregne fra det korrekte tidspunkt

Hvis regnearket ikke er knyttet til opdaterede metadata for leasing- eller leasingaftalen, vil det være tidskrævende at foretage ændringer i for eksempel optioner og derefter beregne fra det korrekte tidspunkt. Typisk ser vi, at der er rigtig mange kolonner og komplekse Excel-ark. Risikoen for at begå fejl opfattes af mange som stressende.

  1. Jo længere du venter med at arbejde smartere, jo større er chancen for en kompleks implementering af nye løsninger

Dette er et klassisk problem, både ind og ud af finansiering: Når de nuværende metoder skaleres dårligt, er der en stigende kompleksitet og større risiko for fejl i manuel vedligeholdelse. Det er det, vi skulle have gjort for længe siden, er en feedback, vi hele tiden hører fra nye kunder.

Der er en løsning

Der er en standardsoftware, der øjeblikkeligt løfter stresset fra finansdirektørens skuldre. Løsningen reducerer personlig afhængighed, kompleksitet og risiko for fejl - og gør beregninger og rapportering hurtig og let.

Og ikke nok med det: Med alle aftalerne samlet ét sted får du fremragende aftalehåndtering med købet. Alene i Norden er der allerede flere hundrede virksomheder, der bruger løsningen - og oplever, hvor meget enklere IFRS 16 kan være.

Product Demo: Dette er Europas førende IFRS 16-løsning

Additional Reading