EUROPAS FØRENDE IFRS 16 software

Den gør compliance enkel og effektiv og forbedrer håndteringen af kontrakter i hele deres livscyklus

Den er CFO'ens bedste ven!

Video af løsningen

Demo af vores IFRS 16-software?

Løsningen hjælper dig med at opfylde og rapportere om kravene i IFRS 16.
Værktøjet er meget effektivt, men samtidig nemt at bruge. Således kan du være helt sikker på, at organisationen overholder kravene. Værktøjet har også anden nyttig funktionalitet relateret til kontraktstyring, så du har kontrol over løbetider, modtager meddelelser inden genforhandling, sparer tid på budgettering og forbedrer økonomistyring. Alene i Norden bruger flere hundrede virksomheder løsningen.

Værktøjet er udviklet i samarbejde med kunder og - ikke mindst - eksperter på IFRS i "Big Four". Det giver en helt anden kontinuitet, mindre personlig afhængighed og et langt bedre overblik og kontrol end ved at håndtere leasing med regneark. Baseret på vores egne undersøgelser og feedback fra førende regnskabseksperter mener vi, at vi tilbyder den bedste IFRS 16-løsning i Europa.


 

 

Har du spørgsmål eller vil du se en demo så ring os gerne

Ring: +45 31 19 50 34

Hilsen,

Lars Hoffman - Country Manager

Lars-Hoffman_BW-web
IFRS

Hovedfunktionalitet

 • Beregning af balance
 • Beregning af afskrivning
 • Hurtig og enkel evaluering af aftaleændringer, som vil få økonomiske konsekvenser
 • Registrering af forlængelsesalternativer
 • Automatisk oprettelse af rapport med noter
 • Automatisk indeksregulering
 • Automatisk valutajustering (dagligt)
 • Fuld kontrol over alle virksomhedens kontrakter inklusiv restgæld
 • Notifikation inden udløb af kontrakter, så de kan opsiges eller genforhandles
 • Flere forskellige rapporteringsformater, også på kontoplanniveau
 • Enkel import/eksport til Excel
 • Hurtig og nøjagtig budgettering af leasingkontraktværdier

HVAD ER DINE SVAR PÅ DISSE SPØRGSMÅL OM IFRS 16?

1. Hvilken funktionalitet har selskabets ERP-system, når det gælder IFRS 16?

2. Har I løst de praktiske udfordringer med at indhente alle data om selskabets lejeaftaler?

3. Har I en god og central løsning til opbevaring af lejeaftalerne?

4. Er det en platform, hvor I kan forvalte lejeaftalerne på en forretningsmæssigt god måde, inklusive opfølgning på aftalerne?

5. Har I en løsning, der registrerer alle relevante økonomiske størrelser, der vil ligge til grund for de nye regnskabsmæssige beregninger?

6. Hvordan kommer I frem til estimaterne, der ligger til grund for beregninger af lejeforpligtelserne og værdien af brugsretten? Hvilke data og metoder bruger I? Hvilken diskonteringssats bruger I?

7. Bliver virksomhedens lånevilkår ændret, når lejeforpligtelserne skal balanceføres?

8. Og tilsvarende, hvordan vil det påvirke bonus- og godtgørelsesordninger, opkøbsbeslutninger og selskabets evne til at udbetale udbytte?

shutterstock_1385375609 (1)

Har du spørsmål om vores løsninger?