Choose language

12 tips: Sådan forbereder du dig på en recession

I denne artikel besvarer vi nøglespørgsmål vedrørende den kommende recession, herunder at give din virksomhed et sæt af 12 opdaterede tips til, hvordan du reagerer.

Hvad er en recession?

En recession er en økonomisk tilbagegang - en recession - der mærkes i det meste af økonomien to kvartaler i træk. Efterspørgslen falder typisk for virksomheder i et klart flertal af brancher, hvilket fører til lavere aktivitet og nedsat beskæftigelse. Dette kan igen måles i lavere økonomisk produktion, herunder tilbageslag i industriproduktionen og fald i salget til såvel virksomheder som husholdninger.

En mere teoretisk korrekt definition af en recession er ifølge US Bureau of Economic Analysis "et betydeligt fald i økonomisk aktivitet spredt over hele økonomien, der varer mere end et par måneder, normalt synligt i realt BNP, realindkomst, beskæftigelse, industri produktion og engros-detailhandel."

Hvad sker der under en recession?

Det korte svar er, at der sælges mindre – fordi efterspørgslen er faldende. Når der sælges mindre, skal der produceres mindre. Når produktionen af ​​varer og tjenesteydelser falder, skal der færre mennesker end tidligere til arbejde, hvilket skaber arbejdsløshed. Hvis faldet i efterspørgslen vurderes at sætte de ønskede lønsomhedsniveauer i væsentlig fare, begynder virksomheder ofte at afskedige støttepersonale – også personer, der anses for vigtige for virksomhedens langsigtede vækst. Dette bidrager endnu mere til den samlede arbejdsløshed. Lavere beskæftigelsesfrekvenser reducerer den samlede efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser, hvilket skaber en spiral af lavere efterspørgsel og aktivitet.

Er der en recession på vej?

Ja. Verdensøkonomien er i opløsning. Energipriserne og inflationen stiger, renterne skader efterspørgslen, krig skader forsyningerne, og råvarestrømmene er stadig ikke tilbage på sporet efter Covid. Marginer er presset. Det er vigtigt for hele virksomheden, og især for økonomidirektøren.

CFO'er og økonomiafdelinger har meget at forholde sig til, hvis de skal hjælpe deres virksomheder med at trives og overleve. Ledelsesteams og deres bestyrelser beder dem næsten konstant om at levere regelmæssigt opdaterede pengestrømsprognoser. Alt presset kan være overvældende.

CFO'er vurderer, hvilke kortsigtede kontante besparelser der kan realiseres ved at lukke lokationer eller annullere leverandøraftaler.

Industrial port at dawn at the Port of Casablanca, Morocco.

Hvordan forbereder man sig på en recession?

Vi tror på, at virksomheder eksisterer for at skabe langsigtet værdi for aktionærer, kunder, medarbejdere og andre interessenter. En recession er noget, som en enkelt virksomhed ikke kan påvirke. Det er ligesom når en atlet forbereder sig til et almindeligt 5.000 meter løb, men det viser sig at være en hækkekonkurrence, når startskuddet går.

Selvom denne forhindringsbane er svær at byde velkommen, skal den ses som en stor mulighed. Fordi ikke alle virksomheder vil klare det, kan din virksomhed være blandt dem, der kommer slankere ud af recessionen, med færre konkurrenter og flere kunder. Den uforudsete recession kan således være en rute, der fører til højere langsigtet værdi for dine aktionærer, kunder og medarbejdere.

I KPMG's analyse af finanskrisen 2008-09 observerede de, at "en udvalgt gruppe af virksomheder fastholdt rentabiliteten og formåede at øge indtægter og marginer på trods af faldende efterspørgsel. Ved at handle tidligt var de i stand til at fastholde næsten hele deres aktionærværdi, mens det samlede aktionærafkast for de dårligst præsterende faldt med mere end 23 procent.”

Vinderne reducerede derefter omkostningerne for at fastholde marginerne, da salget aftog. De brugte også nedturen "til at lægge nye vækststrategier - investere i teknologi, erhverve nye aktiver og komme af med virksomheder, der ikke længere havde tilstrækkeligt vækstpotentiale," skriver KPMG.

For at være lidt modig: Recessioner handler ikke om, at din virksomhed går under, men om at sikre, at konkurrenterne mister fodfæstet. Så hvordan får du mest ud af recessionen? Det er meningen, at din virksomhed skal lykkes. Sørg for, at dagens udfordringer ikke ændrer på det.

For at hjælpe dig har vi undersøgt de bedste råd om recession, der er tilgængelige online. Vores konklusion er, at to rapporter fra American Express og KPMG indeholder de mest relevante råd – både på et overordnet niveau og på et praktisk niveau.

En ejendommelig recession

Inden vi går i gang, vil vi gerne komme med et par forbehold. Ovenfor beskrev vi en klassisk recession. Hvis der nogensinde har været sådan noget som en standard recession, vil den før os højst sandsynligt være en med mange afvigelser fra det normale.

KPMG skriver, at "denne nedtur udspiller sig på måder, vi ikke har set før. Forbrugertilliden har nået et historisk lavpunkt, men forbruget er stadig højt. Efterspørgslen efter flyrejser - normalt en af ​​de første industrier, der lider under en nedtur - er højere, end flyselskaberne kan håndtere. Arbejdsløsheden er den laveste, den har været i årtier, og husholdningernes balancer er fortsat stærke. Udbudsbegrænsninger - både arbejdskraft og materialer - er stadig større faktorer end svag efterspørgsel. Dette er i modsætning til 2008, 2001, 1992, 1980 eller 1973. Så denne nedtur kan være ulig noget, vi har set før."

1. Byg dynamiske scenarier for at hjælpe dig med at reagere hurtigt og strategisk

Ovenfor sammenlignede vi en lavkonjunktur med en forhindringsbane, mens vi også sagde, at recessionen fremover sandsynligvis vil være ret unik sammenlignet med de seneste recessioner. For at holde sig til forhindringsmetaforen skal en virksomhed opbygge scenarier for, hvordan man kan agere over for endnu ukendte forhindringer. KPMG skriver, at "nedturen blot er den seneste eksterne begivenhed, der illustrerer behovet for agil og fremadrettet strategiudvikling." En mere praktisk tilgang ville være ofte at diskutere, hvordan virksomheden bør agere givet scenario A, B og C.

2. Brug de data, du har

Hvilke omkostninger vil der blive afholdt i de næste seks måneder? Hvilke og hvor langsigtede forpligtelser har din virksomhed? Kender du udløbsdatoer for vigtige kontrakter, og får du besked på forhånd? Budgettering, prognoser og kontraktstyringsværktøjer er der for at hjælpe. Brug tilgængelige data til at lave simuleringer for forskellige scenarier og identificere omkostningsdrivere.

3. Forebyggende omkostningsbesparelser

Selvom en recession truer, lever CEO'er og CFO'er med urealistiske håb om, at recessionen ikke vil ramme deres virksomheder. De tilhører dem, der handler forebyggende, mens de stadig har tid til at tage velovervejede foranstaltninger. KPMG's råd er klart: Vent ikke til marginerne begynder at falde. Det gælder også for finansielle omkostninger: Vent ikke med at omlægge gæld, indtil du virkelig har brug for det.

4. Genforhandl alt

Dine nuværende leverandøraftaler blev højst sandsynligt underskrevet for at give dig adgang til produkter og tjenester for at hjælpe dig med at vokse. Når omstændighederne ændrer sig, og væksten sættes i bero, kan det være tid til at genforhandle flere kontrakter, selv før udløbsdatoen.

5. Shop rundt

Hos House of Control er vores tommelfingerregel, at 10 procent af andre driftsomkostninger kan elimineres gennem ordentlige kontrakter – ganske enkelt ved at eliminere forsyninger, du ikke vidste, du betalte for. Men der er flere måder at spare på end at skære og genforhandle: Du kan også shoppe rundt. Især i en tid med lavkonjunktur er der flere leverandører, der er klar til at handle med dig til lavere priser.

6. Tid til at lede efter og adoptere ny teknologi

Kan du huske, hvordan Covid pludselig fik Zoom og Teams til kendte navne? Disse virtuelle mødeplatforme havde eksisteret i lang tid, men med forbuddet mod fysiske møder var vi nødt til at ændre vores vaner. Ligeledes er der mange apps let tilgængelige for at gøre manuelt kontorarbejde billigere og mere effektivt. Denne recession kan være det sted i tiden, hvor virksomheden ændrede sig før sine konkurrenter. Sandsynligvis handler de nødvendige investeringer mere om at ændre vaner end om at prioritere midler.

7. Forbedre pengestrømme og likviditet

En "krigskiste" med kontanter i banken er nyttig ikke kun som en defensiv foranstaltning. En sund likviditetssituation er ofte en forudsætning for at agere proaktivt i nedgangstider, for eksempel at investere i fremtidig vækst eller opkøbe andre virksomheder.

8. Finjuster kommerciel strategi

I praksis handler strategi lige så meget om, hvad din virksomhed ikke gør. Er der grupper af kunder, geografiske markeder, industrier og produktområder, hvor det er bedre at udskille dig? gør! De første tab er ofte de mindst smertefulde. En recession er det rigtige tidspunkt at skærpe dit strategiske fokus ved at fordoble dine bedste kunder.

9. Spil M&A på forsvar såvel som offensiv

"En nedtur er et godt tidspunkt at rydde op i porteføljen - og til at opkøbe virksomheder, der kan give nye kilder til vækst," siger KPMG.

10. Behold (de rigtige) talenter

Din virksomheds fremtidige succes afhænger af dit teams kvalitet og entusiasme. Når du leder efter nye medarbejdere, har du sikkert oplevet, hvor få rigtig gode kandidater der er. Vi vurderer, at det vil fortsætte gennem resten af ​​recessionen – og i endnu højere grad efterfølgende. Nu kan det være det rigtige tidspunkt for tiltag, der styrker loyaliteten blandt de centrale holdspillere. Hvis du styrker kammeratskabet nu, er chancerne for, at folk vil forpligte sig i det lange løb.

11. Maksimer dine medarbejderes kompetencer

Denne kommer fra American Express-artiklen: Hvis du stadig leder efter måder at reducere omkostningerne på, så overvej den nuværende brug af dine medarbejderes erfaring og færdigheder. Du kan tabe penge ved at have folk i de forkerte positioner. Giv ansvar til de medarbejdere, der er de dygtigste og mest effektive på disse områder. Det er ofte nødvendigt, at én person har ansvaret for forskellige opgaver, men overvej at skifte nogle af disse opgaver med en anden person, der er bedre.

12. Et "levende fællesskab"?

I tidligere tider og i mindre velstående samfund delte flere mennesker ofte det samme hjem. Det kan virksomheder lære af: Hvis du har overskydende plads, så inviter en eller flere mindre virksomheder til at dele dine kontorer. Dette råd er relateret til de to tidligere nævnte råd: Flere mennesker og ideer på samme sted – især i en tid med nød – er den slags X-faktor, der kan ændre fremtiden for din virksomhed.

Related blog posts