Nye regler – Leasingavtaler likestilles med investeringer

by House of Control | 20.01.17 14:58

IFRS 16 trer i kraft 1. januar 2019 og det betyr at leasingavtaler skal likestilles med investeringer. Det vil si at fremtidige betalingsforpliktelser skal balanseføres som gjeld og bruksverdien som eiendel. Leasingavtaler gir bedriften samme bruksrett til eiendeler som en investering, men uten å måtte skaffe kapitalen til investeringen.

«Det å kunne lease framfor å investere har vært veien inn i markedet for både små og store selskaper. For eksempel er leasing av fly mye brukt av Norwegian. House of Control har utviklet en løsning som tilfredsstiller de nye kravene til rapportering. Løsningen gir rask og nøyaktig rapportering av leie- og leasing-kontrakter. Det haster med å komme i gang for de bedriftene dette gjelder for,  fordi det er krav til å beregne størrelser bakover i tid.»

Lasse Sten, Gründer og administrerende direktør i House of Control

Leasingavtalen gir samtidig samme fremtidige forpliktelser og kostnader som et banklån, uten at man eier den aktuelle eiendelen eller har tatt opp lån for å anskaffe den. Mange vil derfor si at det er på tide at IFRS krever at bedriftens balanse gjenspeiler at en leasingavtale gir definerte rettigheter og forpliktelser i mange år framover – for noe som i praksis er som en eiendel. Dette er en regelendring som vil gjelde børsnoterte selskaper og andre store virksomheter som har valgt å rapportere etter IFRS.

 

Subscribe Now

Additional Reading