CFO-året har fått 3 nye dager

by House of Control | 07.apr.2017 13:05:43

Budsjettprosesser kan ligne på en omfattende etterforskning: Tidkrevende jakt på et stort antall detaljer. Smarte virksomheter, derimot, er kun noen tastetrykk unna neste års forpliktelser og kostnader. Slik spares hele arbeidsdager.

Husleieavtaler, leasingkontrakter, abonnement, lisenser, forsikringer, it-tjenester… Store deler av neste års kostnader er forpliktelser som ligger mer eller mindre fast. Men fordi kostnadene knytter seg til avtaler høyt , lavt og bredt i organisasjonen kan det være utfordrende å skaffe en samlet oversikt.

Heldigvis finnes det en smart løsning. Med Complete Control blir budsjettprosessen både raskere og mer treffsikker. Dette er en brukervennlig løsning som løfter budsjetteringen og gjør at økonomiavdelingen får et digitalt løft.

Løsningen gir virksomheten enkel tilgang til:

  • Budsjettunderlag med kontoplassering og periodisering av alle avtaler per avdeling.
  • Rapport på avskrivninger av eiendeler neste år.
  • Mulighet til å være i forkant og se hvilke avtaler som løper når fordelt på ansatte og avdeling, og foreta kostnadsreduserende tiltak og reforhandling av avtaler om nødvendig.
  • Oversikt over bedriftens eiendeler per avdeling som gir full kontroll på hva som må byttes ut av eiendeler og utstyr.
  • Kontroll og status på virksomhetens leasingavtaler på biler, printere, maskiner m.fl. for å se hvilke avtaler som utløper og må byttes ut, og hvilken kostnad leasingavtalene har for kommende år.

Våre kunder, bl.a. Notabene – opplever at verktøyet sparer dem for flere dagers arbeid. Gevinsten for deg? Vi anbefaler at litt av tiden brukes til økt fritid, men at du også bruker tiden til å bli en enda bedre CFO – Derfor sparkes CFO. La oss ta en prat om hva som er viktigst for deg!

Bestill demo!

Subscribe Now

Additional Reading