De 5 vanligste problemene når IFRS 16 håndteres i Excel

by House of Control | 07.10.21 13:38

Har dere mer enn 15 leasingavtaler? Da opplever de fleste CFOer disse fem problemene når de skal håndtere kravene i IFRS 16.

Bruker dere regneark for å håndtere compliance av leie- og leasingavtaler som omfattes av kravene i IFRS 16? Hvordan får dere på plass og vedlikeholder alle detaljene knyttet til avskrivninger, rentesats, valuta, beregningsmetode, notekrav – og mer?

Vi har hjulpet flere hundre selskaper bare i Norden med å oppfylle kravene i IFRS 16 og samtidig strømlinjeforme beregninger og rapportering. De fleste har forsøkt å bruke Excel for å løse utfordringene. Det finnes minst fire fellesnevnere som definerer problemene som CFO og økonomiavdelingene støter på i møte med det komplekse regelverket.

Product Demo: Europas ledende løsning for IFRS 16

  1. Personavhengighet

Det finnes nesten ikke et eneste regneark som ikke er avhengig av detaljkunnskapen til et fåtall personer – ofte bare ett Excel-orakel. IFRS 16 innebærer mange kompliserte beregninger. Ja, deling av dokumenter er blitt bedre de senere årene, men fortsatt er selv større selskaper sårbare for personlige feil eller at nøkkelpersoner blir fraværende i lengre perioder.

  1. Tungvint vedlikehold

Konsumprisindeks og prisendringer er en viktig del av vedlikeholdet av leie- og leasingavtalene. Har dere en automatisk korrigering? Hvilke indekser skal brukes? Skal alle justeringer gjøres manuelt for alle avtalene i alle land? Når skal det gjøres?

  1. Gjøres beregningene i henhold til faktiske tallstørrelser i den oppdaterte avtalen?

De som bruker Excel til å håndtere IFRS 16, vil som regel oppbevare selve avtalen som en PDF i en mappestruktur – eller enda mer tungvinte former for lagring. Dette gjør det tungvint og vanskelig å vite at det du beregner faktisk stemmer med det som er den sist oppdaterte avtalen.

  1. Vanskelig å gjøre andre endringer til avtaler og regne inn fra korrekt tidspunkt

Dersom regnearket ikke er knyttet til oppdaterte metadata for leie- eller leasingavtalen, blir det tidkrevende å gjøre endringer i for eksempel opsjoner og så regne inn fra korrekt tidspunkt. Typisk ser vi at det blir veldig mange kolonner og komplekse Excel-ark. Risikoen for å gjøre feil oppleves av mange som stressende.

  1. Jo lengre man venter med å jobbe smartere, desto høyere blir sjansen for en kompleks implementering av nye løsninger

Dette er et klassisk problem, både i og utenfor finans: Når dagens metoder skalerer dårlig, blir det stadig mer kompleksitet og større risiko for feil ved manuelt vedlikehold. Dette skulle vi gjort for lenge siden, er en tilbakemelding vi stadig hører fra nye kunder.

Det finnes en løsning

Det finnes en standard software som umiddelbart løfter stress av skuldrene til CFO. Løsningen reduserer personavhengighet, kompleksitet og risikoen for feil – og gjør beregninger og rapportering raskt og enkelt.

Og ikke nok med det: Med alle avtalene samlet på ett sted, får dere en fremragende avtalehåndtering med på kjøpet. Bare i Norden er det allerede flere hundre selskaper som bruker løsningen – og opplever hvor mye enklere IFRS 16 kan være.

Product Demo: Europas ledende løsning for IFRS 16

Additional Reading