Maksimér bedriftens verdi

by House of Control | 15.aug.2017 10:54:57

Det finnes mange grunner til å selge bedriften din – og enda flere grep for å gjøre det på en måte som sikrer en høy pris. Vi gir deg åtte gode tips for å få høyere pris.

Er du mer gründer enn direktør? Har bedriften mer potensial enn kapital? Er internasjonalisering et for stort steg? Trenger dere tilgang til ny kompetanse eller teknologi? Nærmer du deg pensjonsalderen?

Dette er bare noen av årsakene til at bedrifter selges eller fusjoneres. Felles for de aller fleste som velger å la andre overta og videreføre livsverket, er ønsket om høyest mulig pris når bedriften skal selges.

Lønnsom investering

Hvordan påvirker du kjøpers betalingsvilje? De fleste og beste grepene handler om å bygge tillit til at din bedrift er en sikker og lønnsom investering. Det dreier seg om å synliggjøre en robust bedrift med kontroll, kontinuitet og potensial.

Her er noen tips som vil hjelpe dere i en oppkjøpsprosess – og som vil være gunstige å følge for bedriften uavhengig av salg eller ikke. Tipsene er hentet fra et knippe rådgivningsfirmaer som jevnlig støtter sine klienter i oppkjøpsprosesser.

  1. Skynd deg langsomt. Begynn prosessen minst halvannet år før ønsket salgstidspunkt. Selger du huset “midt i oppussingen” går du sannsynligvis glipp av store verdier.
  2. Gjør deg selv overflødig. Avhengighet av deg eller et fåtall andre nøkkelpersoner øker risikoen og reduserer verdien av bedriften. Ansett mennesker som er “større enn deg”. Bygg kultur, struktur og et godt lederteam!
  3. Kutt unødvendige kostnader. Har du full oversikt over bedriftens eiendeler og løpende avtaler? Er alle like viktige for dere? Lavere kostnader reflekterer fokus og profesjonalitet.
  4. Få ned arbeidskapitalen. Lavere arbeidskapital tyder på effektiv drift og god likviditet. Aktuelle tiltak er å kutte lagertid, raskere fakturering, sikre at kundene betaler til forfall og – hvis du får det til – bedre vilkår hos leverandørene.
  5. Solid økonomistyring. Hvor god kontroll har dere med fremtidige forpliktelser og inntekter? Rask og presis oversikt styrker investorenes tillit til bedriften.
  6. Redusér inntektsrisikoen. Jo mindre avhengig av enkeltkunder desto bedre tillit til fremtidig inntjening; mange små er bedre enn én stor. Få på plass bindende avtaler for kundene, og ha struktur på oppfølging av løpende kundeforhold.
  7. Realistiske prognoser. Det er utsiktene til fremtidig cash flow som styrer prisen som kjøper er villig til å gi. Rimelige og sannsynlige prognoser som er mulig å oppnå, styrker kjøpers tiltro til ledelsen.
  8. Tydelige strategier og handlingsplaner. Sammen med punktene ovenfor viser det at bedriften har kontroll på rutiner og at den har realistiske ambisjoner for fremtiden.

Kontroll i bedriften

Det finnes brukervennlige og presise verktøy for å få full kontroll på bedriftens eiendeler, kostnader, forpliktelser og fremtidige inntekter. Vi i House of Control kan hjelpe dere med de grepene som viser potensielle kjøpere av bedriften at dere har kontroll. Flere av våre kunder har allerede opplevd at det har vært svært lønnsomt i en oppkjøpsprosess.

Bestill en demo i dag – så får du vite hvordan du gjør bedriften verdifull for kjøpere.

 

Subscribe Now

Additional Reading