Fra SSB til bunnlinjen: Øk lønnsomheten!

by House of Control | 01.okt.2017 18:00:57

Løpende kontrakter bør prisjusteres hvert år. Det er en direkte innsprøytning til bunnlinja, som sikrer at inntektene stiger i takt med kostnadene. Noen glemmer å ta indeksregulering med i avtalen, men altfor mange glemmer å justere det som allerede står der.

Er din bedrift først og fremst opptatt av å tilfredsstille kundenes krav og forventninger? Dere har gjerne fullt fokus på effektivitet og kvalitet, altså selve verdiskapingen. Avtalen som regulerer leveransen, derimot, den tar dere sjelden frem fra skuffen. Dere er ikke alene, men det er en mager trøst – for i avtalen ligger som oftest en viktig kilde til økt lønnsomhet.

Indeksregulering av avtalen med kunden

Da inflasjonen “forsvant” på 1990-tallet ble bedriftene mindre nøye på å bruke avtalefestede rettigheter til å indeksregulere prisene overfor sine kunder. Men, det er fortsatt en kostbar forglemmelse: Setter du opp prisene med 2 prosent, stiger sannsynligvis lønnsomheten med 20 prosent*.

Indeksregulering er en høyst legitim måte å øke prisene overfor dine kunder, og mange inkluderer det i sine standardkontrakter. Det er ikke minst fordi det er nødvendig å ta vare på lønnsomheten når lønninger og andre kostnader stiger.

Nettopp fordi bedriftene er så opptatt av å betjene sine kunder, har House of Control utviklet en modul som kvalitetssikrer oppfølging av prisene i dine avtaler. Prisindekser hentes automatisk hos Statistisk sentralbyrå (SSB), som har norske, danske, finske og svenske indekser tilbake til 1900.

Modulen Integrasjon sørger for prisjustering av avtalene, med full integrering mot SSB. Det gjør at kostnader og inntekter kan planlegges mer nøyaktig. Funksjonen er tidsbesparende og gir et godt utfaktureringsgrunnlag. Modulen gir automatisk prisregulering iht. satt indeks, og det kan om ønskelig opprettes varsling ved prisindeksendringer. Modulen inkluderer rapporter i Excel over alle planlagte og historiske endringer.

Les om Modulen Integrasjon her>

 

* Dette er basert på en driftsmargin på 10 prosent. Dersom driftsmarginen er 5 prosent, vil en 2 prosent prisøkning øke lønnsomheten med 40 prosent. Er driftsmarginen 20 prosent vil samme prisøkning gi 10 prosent økning i lønnsomheten.

Subscribe Now

Additional Reading