Årets bruker-trend 2020: Full kontroll på inntektene

by House of Control | 02.12.20 10:46

Rammeavtaler, abonnement, løpende avtaler, retainere. Faste inntekter har mange navn – og enda flere fordeler. De smarteste har et robust system for å følge opp avtalene, inkludert å prisjustere dem. Få kontroll på inntektene og mest mulig ut av dine avtaler!

Hvor mye er bedriftens samlede rammeavtaler for 2021 verdt? Hvor mye er allerede betalt? Hva skal dere levere i løpet av året, i form av timer eller andre ting? Hvilke avtaler skal reforhandles i løpet av året?

Oppfølging av inntektene

Våre kunder vet godt at Complete Control kan brukes til å gi full oversikt over bedriftens avtaler og andre forpliktelser. Den samme løsningen kan gi den samme oversikten over bedriftens avtalefestede inntekter. Og som alltid: Full kontroll er kun et par tastetrykk unna. Smart? 

I løpet av de siste årene har stadig flere av våre kunder begynt å bruke vårt “basis-produkt”, Complete Control, til å følge opp sine faste inntekter. Kort sagt, de knytter sammen kundeansvarlig person (f.eks. key account manager) med dato for oppfølging, inkludert varslinger. En fellesnevner skiller seg ut blant tilbakemeldingene fra kundene våre: Complete Control kan erstatte mange tyngre systemer for oppfølging av kunder.

Noen har allerede flere år med gode erfaringer. Advokatfirmaet Kluge, for eksempel, var blant pionerene til å ta i bruk vår løsning også til å følge opp inntektssiden.

Fra SSB til bunnlinja

Prisjustering er en viktig del av alle avtaler – det bør i hvert fall være det. Løpende kontrakter bør prisjusteres hvert år. Det er en direkte innsprøytning til bunnlinja, som sikrer at inntektene stiger i takt med kostnadene. Noen glemmer riktignok å ta indeksregulering med i avtalen, men altfor mange unnlater å hente hjem inntekter de har rett på fordi de ikke justerer prisene i henhold til avtalen.

House of Control har utviklet en modul som kvalitetssikrer oppfølging av prisene i dine avtaler. Prisindekser hentes automatisk hos Statistisk sentralbyrå (SSB), som har norske, danske, finske og svenske indekser tilbake til 1900.

Modulen Integrasjon sørger for prisjustering av avtalene, med full integrering mot SSB. Det gjør at kostnader og inntekter kan planlegges mer nøyaktig. Funksjonen er tidsbesparende og gir et godt utfaktureringsgrunnlag. Modulen gir automatisk prisregulering iht. satt indeks, og det kan om ønskelig opprettes varsling ved prisindeksendringer. Modulen inkluderer rapporter i Excel over alle planlagte og historiske endringer.

Tips til å følge opp inntektene

Det finnes mange måter å strukturere arbeidet med å følge opp inntektssiden. Hos våre kunder er det fire fellesnevnere som går igjen:

  1. Øk omløpshastigheten. Jo raskere det går fra ordretidspunktet til levering, desto bedre likviditet – siden de fleste kunder ikke betaler før levering. Gå gjennom dine prosesser for å finne måter å effektivisere leveransene.
  2. Mersalg og kryssalg. Det er enklere og billigere å selge til eksisterende kunder. Har du tjenester, løsninger eller produkter av høyere verdi som kunden kan være interessert i? Kjenner kunden til hva som tilbys av andre deler av selskapet ditt?
  3. Invester i de kundene som er mest lønnsomme. Du skal selvsagt ikke glemme “signal-kundene”, hvor kundeforholdet er en viktig del av bedriftens totale markedsføring. Men, det er mye å tjene på bedre fokus på produkter og kunder som er mer lønnsomme enn andre.
  4. Følg opp kundene. Gjør alt du kan for at kundene fortsetter å kjøpe fra dere på en jevnlig basis. Finn ut hva som er de typiske årsakene når det motsatte skjer – og kunden faller fra.

Hvordan jobber dere med å følge opp inntektssiden? Ta kontakt med oss for en prat om effektive grep for en sterkere topplinje!

Subscribe Now

Additional Reading