Raskere og mer treffsikkert budsjett

by House of Control | 13.10.17 15:59

Det er enklere enn du tror å lage et budsjett for 2018 som er både mer treffsikkert og tar kortere tid enn noen gang før.

Presise estimater for kommende års inntekter, kostnader og kontantstrømmer handler i stor grad om kontroll over ting som allerede er avtalt. Presise estimater blir til raske budsjettprosesser når du tar i bruk smarte verktøy.

Hvis vi sier 2018-budsjettet, hva tenker du da? Assosierer du det med engasjerte møter om delmålene som skal nås neste år? Et viktig strategisk styringsdokument? Eller får det deg til å tenke på krangler om ubetydelige poster? Eller kjedelig og langtekkelig leting etter faste kostnader og inntekter?

Jo større bedrift og jo større vekst, desto viktigere er det å lage solide budsjetter. I House of Control vet vi at mange drømmer om budsjettprosesser der “må-tingene” går unna i rekordfart, slik at det blir mer tid til å løfte blikket til målene som engasjerer organisasjonen.

Raske budsjetter hos Notabene

Business controller Roar Buskoven i bokhandlerkjeden Notabene, som har over 100 butikker over hele landet, har kuttet ned tid brukt på budsjettering.

– Det første året jeg satte opp husleiebudsjettet for kjeden brukte jeg flere dager. Med Complete Control er jobben gjort på ca to timer, og da kan jeg være desto tryggere på at estimatene er riktige, sier Buskoven. Referanse: Notabene

Veien til raskere og bedre budsjett

Hvordan kan du komme dit? Vi kjenner ikke strategien til din bedrift, men vi har jobbet med mange nok kunder – og oss selv – til å kjenne hva som skal til for å få til en effektiv budsjettprosess knyttet til “må-tingene”.

Realistiske fremtidsutsikter. Prognoser er selve grunnlaget for budsjettering. Hvilke medarbeidere trenger dere for å nå neste års mål? Hva med investeringer, markedsføring, reklamasjoner osv.?

Tilgjengelig og presis informasjon. Nøyaktig hvor mye koster leasingavtalene på bilene i Avdeling C? Hvor høy blir husleia for butikken i by D neste år? Har dere verktøyene for å hente ut slik informasjon raskt og riktig?

Rask og pålitelig bokføring. Jo mer oppdatert og presis informasjon som kan hentes ut av regnskapet, desto bedre informasjon tilbyr det til neste års budsjett. Og motsatt: Store feil i årets regnskap fører som oftest til at dere bommer med neste års budsjett.

Et godt rapporteringssystem. Bokføringen må være riktig, men det er først når de blir omsatt i rapporter – gjerne med god grafikk – at de blir hensiktsmessig informasjon for de som skal lage budsjettene.

Entusiastisk og forpliktende tone fra toppen. Det er ledelsens ansvar at budsjettarbeidet oppleves som viktig for alle involverte. Det skal ikke være noe dere må gjøre fordi styret, eierne og banken ber om det; budsjettet og prosessen skal være meningsfylt arbeid av stor strategisk verdi for selskapet.

Å ta i bruk Complete Control er raskt og enkelt. Noe å tenke på før budsjettprosessen settes i gang? Bestill en demo i dag!

 

Additional Reading