Stålkontroll på avtaler = Økonomisk vekst!

by House of Control | 08.11.17 09:58

Seriegründer i House of Control, Lasse Sten, utviklet verktøyet som alle selskaper med vekst trenger for bedre kontroll på avtaler og over likviditeten.

Når bedrifter ansetter nye mennesker og investerer for fremtidig vekst, tar bedriften økt risiko og blir mer sårbar. Jo sterkere vekst bedriften har, desto viktigere er det med god likviditetsstyring og lav arbeidskapital.

– Utfordringen til mindre vekstbedrifter er at de som oftest ikke har profesjonell økonomikompetanse på huset. Men behovet for god økonomistyring forsvinner ikke av den grunn, sier Lasse Sten, adm. direktør i House of Control og selv en seriegründer.

Et produkt som gir full oversikt og kontroll på avtaler – Skapt av gründer for gründere

Sammen med kollegene i House of Control har han utviklet et verktøy som han skulle ønske han hadde hatt tilgang til for mange år siden. Verktøyet Complete Control – en skybasert løsning hvor bedriften har full kontroll på avtaler, og alle eiendeler og andre forpliktelser.

– Med dette verktøyet får du en rask og presis oversikt over alle fremtidige utgifter knyttet til bedriftens ulike forpliktelser. For det første gir det bedriften en glimrende kontroll med likviditeten. For det andre får du muligheten til å kutte i utgifter som bedriften ikke trenger, sier Sten.

Tips til bedre likviditetsstyring

  • Kutt lagertiden
  • Fakturér raskere
  • Få kundene til å betale til forfall
  • Skaff dere bedre vilkår hos leverandørene
  • Utnytt avtalene bedre!

En kostnad skal alltid være til inntekts ervervelse, men virkeligheten er sjelden så god som teorien. Når bedriftens ulike avtaler ikke er kjent for hele organisasjonen, blir det vanskelig å utnytte mulighetene. Med Complete Control kan alle i utgangspunktet vite om alle bedriftens avtaler.

– Bedrifter som skal vokse må utnytte avtalene maksimalt. Hvis du ønsker utnyttelse av rammeavtaler og målrettet innsats for å øke bunnlinjen, er det ingen vei utenom etablering av et strukturert, automatisert system for kontraktshåndtering, sier Sten.

Subscribe Now

Additional Reading