Budsjettèr for vekst!

by House of Control | 17.12.18 12:53

Har dere likviditet til å finansiere de planlagte nyansettelsene i august 2019? Det beste utgangspunktet for å besvare spørsmålet er et godt budsjett – og full kontroll på de inntektene og utgiftene som allerede er «bankers».

I forrige nyhetsbrev delte vi seks grep for mer treffsikre prognoser. Denne gang går vi videre til budsjetteringen, som prognosene gjerne er en del av.

Oversikt til strategiske handlinger
Når strategien skal settes ut i livet og gjøres om til konkrete handlinger, kommer alltid spørsmålet: Har vi råd til dette? Enten du er CFO eller controller er god budsjettering en del av håndverket og en sentral del av rollen.

Idealet er full oversikt over fremtidige likviditetsstrømmer i alle deler av organisasjonen. Mange bruker fortsatt regneark, men det er betydelige fordeler for bedrifter som oppgraderer til en helautomatisert løsning.

Med Complete Control kan brukeren enkelt få full oversikt over fremtidige utbetalinger og innbetalinger knyttet til løpende avtaler. Gjennom dette får du ikke bare raske og nøyaktige budsjettprosesser og illustrerende rapporter. Du legger også grunnlaget for å kunne kutte unødvendige kostnader, som frigjør likviditet for oppskalering av bedriftens aktiviteter.

Rask ROI med brukervennlig SaaS-løsning
Gevinsten for brukeren kan høstes på ny og på ny i årene som kommer: Når for eksempel en husleieavtale er registrert i Complete Control, kan de fremtidige forpliktelsene legges inn med de avtalte indeksreguleringene. Automatisering reduserer feil, øker nøyaktigheten og gjør det mulig å ta mer informerte forretningsbeslutninger basert på omfattende rapportering og analyse av tilgjengelige data.

Complete Control har et attraktivt og brukervennlig grensesnitt kombinert med intuitiv funksjonalitet. Det betyr at du og dine kolleger kommer raskt i gang. Og levert som en skybasert tjeneste (SaaS) er Complete Control overlegent når det gjelder sikkerhet, stabilitet og gjennomføring av oppdateringer.

I House of Control lever vi for at du bruker mest mulig tid på de delene av budsjettet som i sin natur er usikre. Det er fordi tid brukt på å kartlegge det åpenbare er bortkastet tid. De postene som du vet kommer til neste år – på begge sider av resultatet – de skal være raske å budsjettere.

Ta kontakt i dag for å høre hvordan dere kan budsjettere raskere og mer nøyaktig ved hjelp av smart programvare!

Subscribe Now

Additional Reading